Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng là cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp của tỉnh Sóc Trăng. Đây là cơ quan trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

Dịch vụ giấy phép lao động cho người nước ngoài

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng được quy định tại Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 và Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc giao bổ sung nhiệm vụ cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng.

Xem văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý tại đây

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng với việc quản lý lao động nước ngoài

Trong công tác quản lý người lao động nước ngoài, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng có nhiệm vụ:

1. Tiếp nhận báo báo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của Ủy Ban nhân dân tỉnh

3. Tiệp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

4. Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động…

Địa chỉ Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: Km2126+500, đường N2, Quốc lộ 1A, huyện Châu Thành – Tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 02993. 611. 936

Fax: 02993. 611. 936

Email: banqlkcn@soctrang.gov.vn

Website: https://kcn.soctrang.gov.vn/

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng là nơi giải quyết thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động và xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp của tỉnh Sóc Trăng. Nếu muốn hiểu hơn, rõ hơn về thủ tục, các bạn hãy gọi điện hoặc đến trực tiếp văn phòng của cơ quan này để hỏi cụ thể, rõ ràng nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top