Tổng cục địa chính (Tổng cục quản lý đất đai)

Tên công ty – Mã số thuế:
Tổng cục địa chính (Tổng cục quản lý đất đai)
Tên giao dịch (tiếng Anh):
General Department of Land Administration
Địa chỉ:
Số 10 Tôn Thất Thuyết – Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh:
10 Ton That Thuyet, Hanoi
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top