Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động ở Long An

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động ở Long An là Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Long An; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An. Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể mà doanh nghiệp chọn nơi cấp giấy phép lao động khác nhau. Cùng xem thông tin cụ thể dưới đây để liên hệ khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động, xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn của tỉnh.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động ở Long An

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động ngoài khu công nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động ngoài khu công nghiệp là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An. Cơ quan này có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, với lĩnh vực quản lý người lao động nước ngoài, Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Long An là nơi giải quyết thủ tục cấp, đổi, thu hồi giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Dưới đây là thông tin liên hệ với Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Long An:

– Địa chỉ: Số 76 Nguyễn Huệ – Phường 1 – Thành phố Tân An – Long An.

– Điện thoại : (0272). 382 6214

– Fax: (0272). 3827 149

– Email: sld@longan.gov.vn.

– Website: https://sldtbxh.longan.gov.vn/

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp là Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An (Long An Economic Zone Authority – LAEZA). Trước đây Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An có tên là Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Long An, làm nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Long An.

Theo ủy quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, cơ quan này sẽ tiếp nhận và giải quyết thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động trong Khu công nghiệp; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động trên địa bàn của tỉnh. Dưới đây là thông tin liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An:

– Địa chỉ: 65B, Châu Văn Giác, Phường 2, TP Tân An, Long An

– Điện thoại: 072.3825446 – 3825445

– Fax: 072.3825442

– Email: bqlkkt@longan.gov.vn;

– Website: http://bqlkkt.longan.gov.vn (Cổng thông tin hành chính)

– Website: http://ipinvietnam.vn (Cổng thông tin xúc tiến đầu tư)

Để tìm hiểu thêm về 2 cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động ở Long An, các bạn hãy truy cập vào trang website của 2 đơn vị này. Trong trường hợp các bạn không có thời gian trực tiếp thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động tại Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Long An, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An, các bạn có thể liên hệ với PNVT để được tư vấn và hỗ trợ xử lý hồ sơ, thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động/ miễn giấy phép lao động trong phạm vi ngoài cũng như trong khu công nghiệp của tỉnh.

5/5 - (1 bình chọn)

1 thought on “Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động ở Long An”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top