Đề xuất nghiên cứu áp dụng phiếu lý lịch tư pháp điện tử

Phiếu lý lịch tư pháp điện tử do Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp) đề xuất nghiên cứu áp dụng để thực hiện trong trường hợp người đăng ký đề nghị không cần bản giấy mà gửi trả phiếu lý lịch tư pháp điện tử qua email.

Đề xuất nghiên cứu áp dụng phiếu lý lịch tư pháp điện tử

Đề xuất này có cơ sở thực tiễn, bởi nhiều công dân sinh sống và làm việc ở nước ngoài chỉ cần có một văn bản điện tử xác nhận thông tin về lý lịch tư pháp. Bên cạnh đó, việc không cấp văn bản mà cung cấp file điện tử cũng sẽ giảm tối đa thời gian, chi phí thực hiện khi giao dịch.

Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử được xác nhận thông qua chữ ký số của thủ trưởng cơ quan cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Hiện nay, Việt Nam có 63 đơn vị đang sử dụng phân hệ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, trong đó có 57 đơn vị đã tích hợp đăng ký trực tuyến với dịch vụ nhận hồ sơ, trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp thông qua dịch vụ bưu chính. Vì vậy, việc cấp phiếu lý lịch tư pháp ngày càng trở nên nhanh chóng và thuận tiện.

Tại thành phố Hà Nội, đã tiến hành liên thông trong việc thực hiện thủ tục hành chính cho người nước ngoài, cụ thể là vừa giải quyết việc cấp phiếu lý lịch tư pháp, vừa giải quyết việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Điều này chắc chắn sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho người lao động cũng như nhân viên nhà nước.

Về thời gian: người lao động nước ngoài sẽ giảm được rất nhiều thời gian, trong việc thực hiện 2 thủ tục hành chính này. Bởi thời gian giải quyết cấp giấy phép lao động sẽ được thực hiện song song với thời gian giải quyết cấp phiếu lý lịch tư pháp. Nếu như trước đây, họ phải mất thời gian đi lại từ 2 – 4 lần và cần tối thiểu 20 ngày làm việc để giải quyết lần lượt 2 thủ tục hành chính (15 ngày cho phiếu lý lịch tư pháp và 5 ngày cho giấy phép lao động). Song với việc liên thông thủ tục hành chính thì người lao động nước ngoài chỉ còn mất 12 ngày làm việc, và họ có thể nộp đồng thời 2 thủ tục hành chính trong một bộ hồ sơ với thời gian sớm hơn.

Về hồ sơ thì các giấy tờ trùng nhau giữa 2 thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp và cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đều được lược bớt.

Về công sức và chi phí, việc liên thông giải quyết thủ tục hành chính sẽ giúp người lao động nước ngoài tiết kiệm được công sức, bởi họ không phải đi lại nhiều lần nên giảm chi phí thực hiện, kể cả trong trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Cụ thể, họ sẽ tiết kiệm được 25.000 đồng với chính sách liên thông thực hiện thủ tục hành chính khi nộp trực tuyến và nhận kết quả mà không phải đến cơ quan hành chính để giao dịch. Xem tham khảo thêm Thủ tục xin lý lịch tư pháp tại đây hoặc https://pnvt.vn/thu-tuc-xin-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tai-tphcm/.

Mặt khác, hiện nay thành phố đã vận hành dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 đối với việc cấp giấy phép lao động và phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài. Do đó trong thời gian tới, chắc chắn thành phố sẽ triển khai tốt việc liên thông thực hiện 2 thủ tục hành chính trên, giúp người nước ngoài thuận lợi hơn trong việc làm hồ sơ, an tâm sống và làm việc tại thành phố Hà Nội.

Tham khảo: Internet

5/5 - (3 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top