Điều kiện, hồ sơ, thủ tục làm giấy phép lao động ở Bến Tre

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục làm giấy phép lao động ở Bến Tre nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động nước ngoài dễ dàng thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Thông qua các thông tin chi tiết về điều kiện cấp giấy phép lao động, thành phần hồ sơ, quy trình, nơi cấp, lệ phí và các lưu ý khi xử lý hồ sơ, thực hiện thủ tục, các bạn sẽ thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động ở Bến Tre nhanh chóng. Cẩm nang thủ tục làm giấy phép lao động ở Bến Tre này cũng chia sẻ giải pháp giúp các bạn làm giấy phép lao động ở Bến Tre nhanh chóng chỉ trong 20-45 ngày làm việc, tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục làm giấy phép lao động ở Bến Tre

Work Permit, giấy phép lao động là gì

Work Permit: giấy phép lao động là loại giấy tờ vô cùng quan trọng với người lao động nước ngoài ở Việt Nam. Work Permit: giấy phép lao động có kích thước 21 cm x 29,7 cm. Ai có Work Permit: Giấy phép lao động trong tay thì được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Giấy phép lao động: Work Permit do Sở Lao động Thương Binh và Xã hội, Ban Quản lý khu công nghiệp, chế xuất, công nghệ cao, khu kinh tế…của Việt Nam cấp cho công dân nước ngoài đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam.

Ai được cấp giấy phép lao động ở Bến Tre

Người lao động nước ngoài làm giấy phép lao động ở Bến Tre là các đối tượng dự kiến làm việc trên 3 tháng có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật Việt Nam, và họ phải thuộc các trường hợp dưới đây:

– Người nước ngoài thuộc đối tượng là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;

– Người nước ngoài sẽ làm việc theo hình thức thực hiện hợp đồng lao động;

– Người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

– Người nước ngoài sẽ thực hiện các loại hợp đồng kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;

– Người nước ngoài là những tình nguyện viên;

– Người nước ngoài chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;

– Người nước ngoài tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

– Người nước ngoài là các nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;

– Người nước ngoài chào bán dịch vụ;

– Người nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Ai thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động ở Bến Tre

Theo quy định người sử dụng lao động là đối tượng thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động ở Bến Tre nếu họ muốn thuê người nước ngoài làm việc ở vị trí mà lao động Việt Nam ở Bến Tre chưa đáp ứng được. Dưới đây là đối tượng sẽ thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động ở Bến Tre:

– Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

– Nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng;

– Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập;

– Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

– Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

– Tổ chức sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Văn phòng của dự án nước ngoài hoặc của tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

– Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật;

– Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

– Hội, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động ở Bến Tre

– Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre (Ben Tre Department of Labours, War Invalids and Social Affairs) là cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ngoài khu công nghiệp tỉnh Bến Tre. Địa chỉ Sở LĐTBXH tỉnh Bến Tre: 73, đường 30 – 4, P.3, thành phố Bến Tre. Điện thoại: 075.3822443. Fax: 075.3826225

– Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre là cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp tỉnh Bến Tre. Địa chỉ Ban Quản lý: Số 87A – Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bến – Tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (0275) 3817.718.

Điều cần biết khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động ở Bến Tre

Điều quan trọng khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động ở Bến Tre là xác định dạng hồ sơ dựa vào dấu hiệu thực hiện thủ tục cụ thể:

– Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động ở Bến Tre:

+ Lao động người nước ngoài dự kiến làm việc trên 3 tháng chưa có giấy phép lao động;

+ Lao động người nước ngoài chuyển vị trí, chuyển công ty làm việc trong khi giấy phép lao động cũ còn hiệu lực.

+ Lao động người nước ngoài muốn tiếp tục làm việc khi giấy phép lao động đã cấp hết hiệu lực.

– Hồ sơ cấp lại giấy phép lao động ở Bến Tre:

+ Giấy phép lao động của người nước ngoài còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động

+ Giấy phép lao động của người nước ngoài còn thời hạn ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày.

– Hồ sơ xin giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động ở Bến Tre (hay hồ sơ xin miễn giấy phép lao động ở Bến Tre) sẽ dành cho các đối tượng được quy định tại điều 154 Bộ Luật Lao động 2019.

Điều kiện cấp giấy phép lao động ở Bến Tre

Một trong những vấn đề quan trọng trước khi thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động ở Bến Tre là phải lưu ý điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Bởi nếu không đáp ứng những quy định này, thì hồ sơ xin cấp giấy phép lao động sẽ bị cơ quan chức năng loại ngay từ đầu:

– Người lao động có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật (đó là người có đủ 18 tuổi trở lên);

– Phải đảm bảo sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc (theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế);

– Là một trong các đối tượng sau: nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật (có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc);

– Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài (không đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hay đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự).

– Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Những giấy tờ người nươc ngoài cần có khi làm giấy phép lao động ở Bến Tre?

Khi thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động ở Bến Tre, người nước ngoài cần có:

– Bằng cấp: bằng đại học hoặc bằng Trung cấp học trên 1 năm (

– Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc đủ 3 năm trở lên.

– Lý lịch tư pháp do nước ngoài cấp hoặc Lý lịch tư pháp Việt Nam (phiếu số 01) do Sở tư pháp tỉnh Bến Tre cấp không quá 06 tháng.

– Giấy khám sức khỏe (do Việt Nam hoặc nước ngoài cấp) có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký.

– Hình thẻ: 02 tấm ảnh 4×6 chụp trên phông nền trắng.

Lưu ý:

– Các loại giấy tờ trên nếu do nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt và công chứng tư pháp.

Quy trình làm giấy phép lao động ở Bến Tre

Doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động ở Bến Tre cần thực hiện quy trình sau:

Bước 1: Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài cho các vị trí công việc mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được. Lưu ý theo quy định, thời gian thực hiện thủ tục là trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

* Thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài ở Bến Tre gồm:

Trước khi thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động ở Bến Tre, bạn cần phải giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Dưới đây là thành phần hồ sơ giải trình cần chuẩn bị:

– Mẫu số 01 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH – giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

– Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tùy theo từng trường hợp.

– Giấy giới thiệu/ giấy ủy quyền của doanh nghiệp cho người đại diện thực hiện thủ tục.

Thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài ở Bến Tre

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động ở Bến Tre

* Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động ở Bến Tre

– Văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài.

– Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động (mẫu số 7 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH)

– Giấy khám sức khỏe.

– Phiếu lý lịch tư pháp

– Hộ chiếu và visa của người nước ngoài còn thời hạn

– Văn bản chứng minh là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật, giáo viên (bằng đại học, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc nước ngoài tối thiểu là 03 năm,…)

– 02 ảnh màu, kích thước 4×6cm

– Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài, tùy từng trường hợp: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ, hợp đồng lao động, điều lệ công ty….

Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động ở Bến Tre

* Thủ tục gia hạn giấy phép lao động ở Bến Tre

– Văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài.

– Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động (mẫu số 7 thông tư 40/2016/TT_BLĐTBXH).

– Giấy phép lao động cũ (còn thời hạn 5 ngày nhưng không quá 45 ngày làm việc)

– 02 hình 4cm x 6cm.

– Hộ chiếu sao y bản chính

– Giấy khám sức khỏe.

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động ở Bến Tre

* Thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động ở Bến Tre do bị mất

– Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (mẫu số 7 thông tư 40/2016/TT_BLĐTBXH).

– Đơn trình báo mất có xác nhận của cơ quan công an.

– Hình 4x6cm

– Hộ chiếu sao y hoặc phô tô

* Thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động ở Bến Tre bị hỏng

– Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động (mẫu số 7 thông tư 40/2016/TT_BLĐTBXH)

– Giấy phép cho người lao động bị hỏng (còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày)

– Hộ chiếu sao y hoặc phô tô

– Hình 4x6cm

* Thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động ở Bến Tre do thay đổi số hộ chiếu

– Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động (mẫu số 7 thông tư 40/2016/TT_BLĐTBXH)

– Hộ chiếu sao y hoặc phô tô

– Hình 4x6cm

– Giấy phép lao động cũ đã được cấp.

– Bản sao công chứng hộ chiếu mới được cấp.

Thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động ở Bến Tre

* Thủ tục xin giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động ở Bến Tre

– Văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài.

– Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (mẫu số 5 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH).

– Hộ chiếu sao y bản chính

– Hình 4cm x6cm (nền trắng) – không bắt buộc

– Các loại giấy tờ tùy theo từng trường hợp: giấy chứng nhận đầu tư, xác nhận chuyên gia (kinh nghiệm, thư bổ nhiệm, bằng đại học); kinh nghiệm quản lý, thư bổ nhiệm quản lý, giấy đăng ký kinh doanh sao y bản chính…

Thủ tục xin giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động ở Bến Tre

Bước 3: Nộp hồ sơ tại cơ quan giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động ở Bến Tre

Thời gian nộp hồ sơ tại cơ quan giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động ở Bến Tre là trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động. Nơi tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục là Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bến Tre hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Bước 4: Nhận kết quả và hoàn tất thủ tục làm giấy phép lao động ở Bến Tre

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động, nếu người nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động thì doanh nghiệp phải ký hợp đồng lao động với người lao động nước ngoài. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ký hợp đồng lao động, doanh nghiệp ở Bến Tre phải gửi bản sao hợp đồng lao động đến cơ quan đã cấp giấy phép lao động.

Lệ phí làm giấy phép lao động ở Bến Tre

Ngày 07/12/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre đã ra Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Bến Tre như sau:

– Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 đồng/01 giấy phép.

– Cấp lại giấy phép lao động: 450.000 đồng/01 giấy phép.

Đây là mức lệ phí nhà nước. Còn nếu bạn sử dụng dịch vụ làm giấy phép lao động ở tỉnh Bến Tre thì mức phí dịch làm giấy phép lao động sẽ khác tùy từng trường hợp cụ thể.

Thời hạn của giấy phép lao động ở Bến Tre

Theo Bộ Luật Lao động mới nhất năm 2019, giấy phép lao động có thời hạn không quá 2 năm. Trường hợp giấy phép lao động hết hạn, người lao động nước ngoài ở Bến Tre phải tiến hành thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động. Tuy nhiên, họ chỉ được gia hạn giấy phép lao động một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.

Cách làm giấy phép lao động ở Bến Tre

– Cách 1: trực tiếp thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động ở Bến Tre

– Cách 2: nộp hồ sơ tại dịch vụ công trực tuyến

– Cách 3: sử dụng dịch vụ trọn gói làm giấy phép lao động ở Bến Tre

Làm giấy phép lao động ở Bến Tre thì khám và xin giấy khám sức khỏe ở đâu ?

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tại tỉnh Bến Tre là bệnh viện khám sức khỏe cho người nước ngoài làm giấy phép lao động. Đây là bệnh viện đủ tiêu chuẩn khám và cấp giấy khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài theo quy định tại thông tư 14/2013/TT-BYT.

Văn bản pháp luật về làm giấy phép lao động ở Bến Tre

– Bộ luật Lao động năm 2012, 2019.

– Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH được ban hành ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội

– Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

– Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ

– Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 15 tháng 8 năm 2017

– Thông tư số 35/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương

– Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Bến Tre

– Luật lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 ngày 17/6/2009

Khó khăn khi tự làm giấy phép lao động ở Bến Tre ?

Doanh nghiệp, người lao động nước ngoài nếu chưa có kinh nghiệm thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động ở Bến Tre, họ có thể gặp phải những khó khăn sau:

– Mất nhiều thời gian, công sức và chi phí nghiên cứu hồ sơ, thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động ở Bến Tre

– Lúng túng trong việc khai mẫu hồ sơ và xử lý hồ sơ vì đây là thủ tục khá phức tạp, phải trải qua nhiều giai đoạn.

– Đỏi hỏi người thực hiện thủ tục phải biết cách giải trình hồ sơ làm giấy phép lao động ở Bến Tre

– Không biết chắc tỷ lệ đậu hồ sơ vì không phải ai cũng có kinh nghiệm, có bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

– Khả năng đậu hồ sơ là hên xui, do đó, nhiều khi bỏ ra nhiều công sức mà vẫn không có được kết quả giấy phép lao động như mong đợi.

– Khi gặp vướng mắc về hồ sơ, không biết phải tháo gỡ như thế nào.

Do đó, giải pháp được xem là an toàn, chắc chắn sở hữu giấy phép lao động ở Bến Tre là đến với dịch vụ làm giấy phép lao động PNVT.

Dịch vụ làm giấy phép lao động ở Bến Tre đảm bảo 100% kết quả

Có khá nhiều công ty cung cấp dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam, PNVT là một trong số những công ty đa dịch vụ có uy tín với hơn 12 năm kinh nghiệm thực hiện các thủ tục hành chính có yếu tố nước ngoài, nhận được sự tin tưởng của đông đảo quý khách hàng trong và ngoài nước.

Dịch vụ làm giấy phép lao động ở Bến Tre

Đến với PNVT, các bạn được hỗ trợ từ A-Z mọi thủ tục làm giấy phép lao động ở Bến Tre. Đặc biệt:

+ Được chuyên gia có kinh nghiệm nhiều năm thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động ở Bến Tre

+ Xử lý nhanh hồ sơ, nhận kết quả giấy phép lao động ở Bến Tre trong 20-45 ngày làm việc tùy theo từng trường hợp.

+ Được tư vấn và tháo gỡ các trường hợp vướng mắc hay hồ sơ thiếu

+ Biết trước khả năng đậu hay rớt của hồ sơ nên tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức và chi phí

+ Luôn được tư vấn giải pháp tối ưu nhất làm giấy phép lao động ở Bến Tre

Vì vậy, nếu các bạn cần tìm một công ty cung cấp dịch vụ làm giấy phép lao động ở Bến Tre có uy tín hoặc muốn được chuyên gia hỗ trợ thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động ở Bến Tre đảm bảo kết quả thì hãy liên hệ với chúng tôi nhé. Hiện PNVT triển khai dịch vụ làm giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài ở 32 tỉnh thành từ Đà Nẵng vào Nam. Do đó, nếu các bạn ở khu vực này thì hãy gọi cho chúng tôi nhé.

5/5 - (1 bình chọn)

1 thought on “Điều kiện, hồ sơ, thủ tục làm giấy phép lao động ở Bến Tre”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top