Đơn bảo lãnh thân nhân hồi hương việt nam trong dịch covid-19

Du học sinh Việt Nam, người lao động Việt Nam, Việt Kiều có thể làm thủ tục hồi hương thông qua chuyến bay thương mại.  Để làm thủ tục hồi hương nhanh chóng đoàn tụ cùng gia đình, phải có đơn bảo lãnh thân nhân hồi hương.

đơn bảo lãnh thân nhân hồi hương

Download mẫu đơn bảo lãnh thân nhân hồi hương Việt Nam.doc, pdf

>>> Tải đơn bảo lãnh thân nhân hồi hương Việt Nam. doc

>>>Tải đơn bảo lãnh thân nhân hồi hương Việt Nam pdf

Để thuận lợi thực hiện thủ tục hồi Việt Nam, các bạn có thể liên hệ PNVT. Hotline: 0977.97.99.96

XEM THÊM

https://vnvisa.vn/cach-lam-thu-tuc-hoi-huong-cho-cong-dan-viet-nam-2021-dam-bao-100/

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top