Lý lịch tư pháp làm ở đâu? Xin LLTP cho người nước ngoài-VN

Người Việt Nam, người nước ngoài đã từng hoặc đang ở Việt Nam có thể xin cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho các trường hợp sau:

  • Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;
  • Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;
  • Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.
Lý lịch tư pháp làm ở đâu
Lý lịch tư pháp làm ở đâu?

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia giải quyết thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau:

  • Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;
  • Người nước ngoài đang ở nước ngoài nhưng đã từng cư trú tại Việt Nam.

Để tự làm lý lịch tư pháp Việt Nam, các bạn có thể liên hệ một trong hai cơ quan trên. Trường hợp, các bạn muốn sử dụng dịch vụ làm lý lịch tư pháp khẩn, có kết quả trong 3-4 ngày làm việc. Hãy liên hệ HOTLINE của PNVT.

Xem thêm:

Thủ tục xin phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài

5/5 - (2 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top