Home Thông tin hữu ích Tải mẫu đơn Mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe mới nhất

Mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe mới nhất

Mẫu đơn đổi giấy phép lái xe mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giao Thông vận tải. Đây là mẫu đơn xin cấp đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hay mẫu đơn xin đổi giấy phép lái xe hoặc mẫu đơn cấp đổi giấy phép lái xe do cá nhân người lái xe nước ngoài lập ra và trực tiếp điền thông tin, gửi Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hay Sở Giao thông vận tải tỉnh/ thành phố tại Việt Nam.

Mẫu đơn đổi giấy phép lái xe mới nhất

Cách điền mẫu đơn đổi giấy phép lái xe mới nhất

Người nước ngoài cần phải điền đầy đủ các thông tin sau vào đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe:

– Họ và tên;

– Quốc tịch;

– Ngày tháng năm sinh;

– Nơi cư trú;

– Số hộ chiếu và ngày cấp hộ chiếu;

– Số, cơ quan và ngày cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hiện tại;

– Lý do xin đổi giấy phép lái xe;

Hồ sơ kèm mẫu đơn xin cấp đổi giấy phép lái xe

Sau khi điền, ký tên vào đơn, người nước ngoài phải chuẩn bị kèm theo các giấy tờ dưới đây:

– Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài đã được công chứng;

– Bản sao hộ chiếu (phần họ tên và ảnh; trang thị thực nhập cảnh);

– Bản sao chụp một trong các giấy tờ sau đây: thẻ cư trú, thẻ lưu trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy tờ xác minh định cư lâu dài tại Việt Nam.

Mẫu đơn đổi giấy phép lái xe mới nhất

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT

ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

APPLICATION FORM FOR EXCHANGE OF DRIVER’S LICENCE

(Dùng cho người nước ngoài) – (For Foreigner only)

 

Kính gửi (To): Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải…)

Directorate for Road of Viet Nam (Transport Department…)

 

Tôi là (Full name):……………………………………………………………………………………………

Quốc tịch (Nationality):…………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh (Date of birth):………………………………………………………………….

Hiện cư trú tại (Permanent Address):………………………………………………………………….

Số hộ chiếu (Passport No.):……………………………………………………………………………….

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date):…….. tháng (month)………. năm (year)…………….

Hiện có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số (Current Driving Licence No.):…………

Cơ quan cấp (Issuing Office):…………………………………………………………………………….

Tại (Place of issue):………………………………………………………………………………………….

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date):……. tháng (month)……… năm (year)………………

Lý do xin đổi giấy phép lái xe (Reason of application for new driving licence):………

………………………………………………………………………………………………………………………

Định cư lâu dài tại Việt Nam/không định cư lâu dài tại Việt Nam (Long time of staying in Viet Nam/Short time of staying in Viet Nam).

Gửi kèm theo đơn gồm có (Documents enclosed as follows):

– Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài đã được công chứng (Translation of current foreign driving licence with notation);

– Bản sao hộ chiếu (phần họ tên và ảnh; trang thị thực nhập cảnh) [Copy of passport

(included pages: full name, photograph, valid visa)].

Tôi xin đảm bảo lời khai trên đây là đúng sự thật.

I certify that all the information included in this application and attached documents is correct and true.

…………, ngày (date)…… tháng (month)…… năm (year)…..

NGƯỜI LÀM ĐƠN (APPLICANT)

(Ký và ghi rõ họ, tên)

(Signature and Full name)

Tải mẫu đơn cấp đổi giấy phép lái xe

Để tải mẫu đơn cấp đổi giấy phép lái xe .doc hãy CLICK TẢI NGAY dưới đây

tải ngay mẫu đơn đổi giấy phép lái xe mới nhất

http://www.mediafire.com/file/nbgn6b3q6iaxbzf/mau-don-de-nghi-doi-giay-phep-lai-xe-co-gioi-cho-nguoi-nuoc-ngoai-thong-tu-12-2017.docx/file

http://www.mediafire.com/file/czm5xhmv11p17mm/mau-don-de-nghie-doi-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo.pdf/file

Hy vọng với phần thông tin chia sẻ về mẫu đơn xin đổi giấy phép lái xe hay mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe mới nhất, Quý khách hàng sẽ có cái nhìn tổng quan và dễ dàng hơn khi thực hiện thủ tục hành chính đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài muốn điều khiển phương tiện giao thông trên lãnh thổ Việt Nam. Để rõ hơn thì xem thêm thủ tục đổi giấy phép lái xe để có thể chuẩn bị hồ sơ tốt nhất.

5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.