Nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động ở Cần Thơ

Nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động ở Cần Thơ là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động, nơi trực tiếp tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép lao động của doanh nghiệp, người lao động nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Và dưới đây là thông tin cụ thể về các nơi cấp giấy phép lao động ở Cần Thơ mà bạn cần nắm rõ.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ là nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động ngoài khu chế xuất và Công nghiệp

Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ là một cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật lao động.

Địa chỉ liên hệ với Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội Thành phố Cần Thơ như sau:

– Địa chỉ: Số 288, Đường 30 – 4, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

– Điện thoại: 02923 830 882

– Fax: 02923 834 274

– Email: soldtbxh@cantho.gov.vn

– Website: http://cantho.gov.vn/wps/portal/soldtbxh/

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Cần Thơ là nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động trong khu chế xuất và Công nghiệp

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Cần Thơ là đơn vị trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; đồng thời cũng thực hiện việc quản lý người lao động nước ngoài làm việc trong phạm vi các khu chế xuất và công nghiệp, cụ thể cơ quan này tiệp nhận và giải quyết thủ tục xin cấp, cấp lại thu hồi giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Địa chỉ liên hệ với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Cần Thơ như sau:

– Địa chỉ: 105 Trần Hưng Đạo – P. An Phú – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ

– Điện thoai: 02923.830773 Fax: 02923.830773

– Email: cepiza@cantho.gov.vn

– Website: http://cepiza.cantho.gov.vn

Như vậy, khi làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động, các bạn hãy đến 1 trong 2 nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động ở Cần Thơ trên đây. Lưu ý rằng, Ban Quản lý giải quyết thủ tục xin cấp giấy phép lao động trong Ban, Sở Lao động giải quyết thủ tục xin cấp giấy phép lao động ngoài Ban.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top