Nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động tỉnh Bến Tre

Nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động tỉnh Bến Tre là Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bến Tre và Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre. Các cơ quan này trực tiếp tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, giải quyết thủ tục cấp mới giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động, xin giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, thủ tục thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn của tỉnh.

Nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động tỉnh Bến Tre

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre, nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động ngoài Khu Công nghiệp

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre có tên tiếng Anh là Ben Tre Department of Labors, War Invalids and Social Affairs. Đây là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, trực tiếp giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ngoài khu công nghiệp.

Thủ tục làm giấy phép lao động ở bến tre

Thông tin liên hệ với Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội Tỉnh Bến Tre

– Địa chỉ: 73, đường 30-4, P.3, thành phố Bến Tre;

– Điện thoại: 075.3822443;

– Fax: 075.3826225

– Website: https://sldtbxh.bentre.gov.vn/

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp tỉnh Bến Tre, nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động trong Khu Công nghiệp

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp tỉnh Bến Tre là đơn vị trực tiếp chỉ đạo xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng trong các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre; thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp tỉnh Bến Tre.
Hãy liên hệ với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp tỉnh Bến Tre – Nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động trong khu chế xuất và công nghiệp tỉnh Bến Tre.

Dưới đây là thông tin liên hệ với cơ quan này:

– Địa chỉ: Số 87A – Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bến – Tỉnh Bến Tre.

– Điện thoại: (0275) 3817.718; Fax: (0275) 3817.718

– Website: http://www.btriza.gov.vn/

Nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động tỉnh Bến Tre có thể thay đổi thông tin liên hệ do hoàn cảnh, điều kiện ở từng thời điểm cụ thể. Vì vậy, nếu các bạn cần làm việc với 2 cơ quan này thì hãy liên hệ để xác minh thông tin trước khi đến giao dịch. Việc này giúp bạn tránh những trường hợp đi nhầm địa chỉ, gây mất nhiều thời gian công sức và cả chi phí không đáng có.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top