Home Thông tin hữu ích Văn bản pháp luật Quy định miễn thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Quy định miễn thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Quy định miễn thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được áp dụng từ ngày 25/7/2020 đến ngày 30/6/2021. Khi kết thúc thời hạn miễn thu lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế theo Nghị quyết này, mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Xem toàn văn nghị quyết miễn thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế dưới đây:

https://pnvt.vn/nghi-quyet-so-08-2020-nq-hdnd-ve-mien-thu-le-phi-cap-giay-phep-lao-dong-tai-thua-thien-hue/

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.