thong-tu-so-45-2012-tt-bgddt-ve-ban-hanh-mau-bang-tot-nghiep-cao-dang-va-cach-ghi-xep-loai-hoc-luc-bang-tieng-anh2

Thông tư số 45/2012/TT-BGDĐT về ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng và cách ghi xếp loại học lực bằng tiếng Anh

Thông tư số 45/2012/TT-BGDĐT về ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng và cách ghi xếp loại học lực bằng tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top