Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố Cần Thơ

Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ là cơ quan chuyên môn cấp thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực về lao động, việc làm, người có công và bảo trợ xã hội. Sở Lao động Thương binh và xã hội Thành phố Cần Thơ đang phụ trách quản lý bao nhiêu lĩnh vực? Và hiện nay, Sở giải quyết thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong bao nhiêu lâu? Sau đây, PNVT xin được cập nhật thông tin về vấn đề này.

Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về các lĩnh vực:

– Lao động;

– Việc làm;

– Giáo dục nghề nghiệp;

– Tiền lương;

– Tiền công;

– Bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp);

– An toàn lao động;

– Người có công;

– Bảo trợ xã hội;

– Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới;

– Phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội).

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Cần Thơ

Thủ tục xin giấy phép lao động

Thời gian giải quyết hồ sơ xin giấy phép lao động của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

Theo nhiệm vụ cụ thể của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ về lĩnh vực việc làm và bảo hiểm thất nghiệp, thì Sở có nhiệm vụ cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động của người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Khi bạn nộp đầy đủ hồ sơ làm giấy phép lao động thì sau 09 ngày làm việc, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ sẽ thông tin về kết quả giấy phép lao động (nếu có). Trường hợp không đưa ra kết quả thì Sở sẽ có thông tin phản hồi cụ thể.

Thông tin liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: Số 288, Đường 30 – 4, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Điện thoại: 02923 830 882

Fax: 02923 834 274

Email: soldtbxh@cantho.gov.vn

Website: http://cantho.gov.vn/wps/portal/soldtbxh

Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố Cần Thơ chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, đồng thời cũng chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Hiện nay, Sở có 08 phòng chuyên môn thuộc Sở, trong đó 01 đơn vị quản lý Nhà nước và 07 đơn vị sự nghiệp.

3.7/5 - (3 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top