Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp

Theo uỷ quyền của Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai thì Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai là cơ quan sẽ giải quyết thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp và xác nhận người lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai

Giới thiệu về Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai

Ban Quản lý các khu Công nghiệp Đồng Nai – cơ quan trực tiếp quản lý đối với khu công nghiệp trên địa bàn của tỉnh Đồng Nai. Đây là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, có nhiệm vụ:

1. Báo cáo, trình cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các nội dung thuộc quyền hạn, nhiệm vụ được giao;

2. Quản lý việc sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng, phát triển Khu công nghiệp;

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về khu công nghiệp sau khi được ban hành, phê duyệt;

4. Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật về khu công nghiệp của địa phương;

5. Quản lý đầu tư;

6. Quản lý môi trường;

7. Quản lý quy hoạch và xây dựng;

8. Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

9. Quản lý thương mại;

10. Quản lý đất đai, bất động sản;

11. Cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ trong khu công nghiệp theo thẩm quyền, hướng dẫn và ủy quyền của các bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền;

12. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác…

Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai giải quyết các thủ tục cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp

Với hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài nằm ngoài khu công nghiệp, thì Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai là cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục. Nhưng nếu người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp thì Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai là cơ quan tiếp nhận:

1. Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được.

2. Hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài trong khu công nghiệp của tỉnh

3. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài trong khu công nghiệp của tỉnh

Ngoài ra, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cũng là cơ quan thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp của tỉnh Đồng Nai. Xem thêm Thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Địa chỉ của Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai

Khi cần liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, bạn có thể dựa vào các thông tin dưới đây:

– Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

– Điện thọai: (0251) 3892378

– Fax: (0251) 3892379

– Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn

– Website: http://diza.dongnai.gov.vn

Nếu các bạn muốn được tư vấn và hướng dẫn chi tiết thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong khu công nghiệp thì tốt nhất là gọi điện đến văn phòng của Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai. Trong trường hợp, bạn muốn sử dụng dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài một cách nhanh chóng, tiết kiệm và hiệu quả thì hãy gọi đến văn phòng của công ty PNVT chúng tôi. Với hơn 11 năm xử lý hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài, chúng tôi cam đoan sẽ tư vấn miễn phí, hỗ trợ xử lý nhanh chóng hồ sơ, sớm có được kết quả giấy phép lao động như mong đợi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top