Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An, cơ quan giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế

Được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, Ban Quản lý khu kinh tế Long An (Long An Economic Zone Authority, viết tắt là “LAEZA”), có chức năng quản lý nhà nước đối với khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn của tỉnh Long An, kể cả việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục xin cấp giấy phép lao động, thủ tục xin giấy xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn của tỉnh.

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An, cơ quan giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế

Giới thiệu về Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An có trụ sở làm việc tại thành phố Tân An, tỉnh Long An. Đây là cơ quan trực thuộc Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Long An, có chức năng trực tiếp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Long An.
Ngoài ra, cơ quan này còn có chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ có liên quan khác đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Dưới đây là thông tin liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An

– Địa chỉ : 65B, Châu Văn Giác, Phường 2, TP Tân An, Long An

– Điện thoại : 072.3825446 – 3825445; Fax: 072.3825442

– Email : bqlkkt@longan.gov.vn;

– Website : http://bqlkkt.longan.gov.vn (Cổng thông tin hành chính)

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An giải quyết các thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An có nhiệm vụ thực hiện việc quản lý nhà nước về lao động nước ngoài. Do đó, cơ quan này sẽ tiếp nhận và giải quyết các thủ tục sau:

1. Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Vị trí cần giải trình là vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được.

2. Xin cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Long An;

3. Xin cấp lại giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Long An;

4. Xin giấy xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Long An;

Mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An

Theo quyết định số 22/2017/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Long An ban hành ngày 19/5/2017 về ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An thì lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn của tỉnh như sau:

+ Cấp mới: 600.000đ/giấy phép

+ Cấp lại: 450.000đ/giấy phép

Nếu các bạn có bất kỳ vướng mắc nào về thủ tục xin cấp mới, cấp lại, xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thì hãy liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An. Trường hợp, bạn muốn được sử dụng dịch vụ làm giấy phép lao động có uy tín thì hãy liên hệ với PNVT của chúng tôi. PNVT hiện có văn phòng tại TPHCM và chúng tôi sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ quý khách hàng xử lý hồ sơ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top