Các đơn vị thuộc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn

Tên công ty – Mã số thuế:
Các đơn vị thuộc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn
Tên giao dịch (tiếng Anh):
SAIGON CONSTRUCTION CORPORATION
Ngành nghề chính:
Các đơn vị thuộc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn theo Quyết định
6211/QĐ-UB-K7 gồm có 20 đơn vị, đó là :
1. Công ty Xây dựng số 1 (COFICO).
2. Công ty Xây dựng số 2 (COSECO).
3. Công ty Xây dựng số 3 (CONARCO)
4. Công ty xây lắp dầu khí (PECCO)
5. Công ty Sài Gòn Xây dựng (COSACO)
6. Công ty Xây dựng Điện (SECM) (sau này đổi thành Công ty xây dựng số 4).
7. Công ty san nền và xây dựng hạ tầng.
8. Xí nghiệp Sài Gòn trang trí xây dựng (SADECO)
9. Công ty gạch ngói Long Bình (SATIC)
10. Công ty xây lắp công nghiệp (SA&E).
11. Công ty xây lắp nông nghiệp (EXPLABCO).
12. Công ty tư vấn kiến trúc và xây dựng (ACCCO)
13. Công ty xây dựng và trang trí nội thất (CODECO)
14. Công ty xây dựng và phát triển kinh tế Quận 6 (SICEDCO)
15. Công ty kỹ thuật xây dựng Quận Phú Nhuận (PHUNHUAN TECO)
16. Xí nghiệp dịch vụ trang trí nội thất Sài Gòn (ZSASCIDDE)
17. Công ty tư vấn quy hoạch xây dựng và dịch vụ phát triển đô thị (CPCCO).
18. Công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp (ICC).
19. Công ty cơ khí xây dựng (COMECO).

20. Trung tâm tư vấn dịch vụ xây dựng.
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top