Home Giấy phép lao động Quy định về người nước nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Quy định về người nước nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được thể hiện ở khá nhiều văn bản của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, trong bài viết này chúng tôi chỉ tập trung giới thiệu những văn bản, những nghị định, cùng nghị quyết, thông tư liên quan đến việc xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam. Dĩ nhiên những quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thường xuyên thay đổi và để giúp bạn nắm được những quy định về giấy phép lao động mới nhất, PNVT chúng tôi đã tập hợp chúng trong bài viết này, bạn có thể tham khảo và sử dụng khi cần nhé.

quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại việt nam

Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

– Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

– Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được Chính Phủ ban hành ngày 25/3/2008 thông quan nghị định 34/2008/NĐ-CP.

– Sau đó, Chính Phủ tiếp tục ban hành nghị định số 46/2011/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 34/2008/NĐ-CP.

– Và đến năm 2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục ban hành thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 34/2008/NĐ-CP và 46/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

– Ngoài 3 văn bản trên thì pháp luật Việt Nam còn một số văn bản liên quan đến người nước ngoài tại Việt Nam khác như: Quyết định 1038/QĐ-LĐTBXH năm 2010 phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin vào Quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành; Nghị định 143/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam,… Tuy nhiên, chỉ có 3 văn bản trên đề cập chi tiết các quy định tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam với việc làm giấy phép lao động

*Khi nói đến quy định về người nước ngoài tại Việt Nam, chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều văn bản liên quan như việc lưu trú, thẻ tạm trú, xin visa/gia hạn visa, xin giấy phép lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…. Tuy nhiên ở đây, PNVT chỉ giới thiệu những văn bản quy định mới nhất liên quan đến việc làm giấy phép lao động đã được ban hành mà thôi.

*Dưới đây là các văn bản được cập nhật mới nhất liên quan đến việc làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam:

. Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

. Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012

. Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

. Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 về hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

. Thông tư số 35/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với tổ chức thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

. Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 15 tháng 8 năm 2017 hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người nước lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.

* Ngoài ra bạn cần quan tâm đến một số văn bản khác như:

. Quyết định số 54/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 04 tháng 8 năm 2005 về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

. Luật lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 ngày 17/6/2009

. Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 6/5/2013 hướng dẫn khám sức khoẻ;

. Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Như vậy, Chính phủ Việt Nam đã ban hành rất nhiều văn bản liên quan đến vấn đề lao động người nước ngoài tại Việt Nam. Bên cạnh các quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam còn có những văn bản quy định về giấy phép lao động cho người nước ngoài. Các quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì thường xuyên được Nhà nước sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện cũng như hoàn cảnh mới. Thêm vào đó, tại từng địa phương, chính quyền cơ sở cũng ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể. Nếu bạn là người nước ngoài, bạn không muốn đọc quá nhiều văn bản, chỉ đơn giản là muốn biết thành phần, hồ sơ làm giấy phép lao động hoặc mong muốn được sử dụng dịch vụ làm giấy phép lao động có uy tín thì hãy gọi cho chúng tôi. Chuyên gia PNVT có thể hỗ trợ bạn xử lý mọi trường hợp hồ sơ khó làm giấy phép lao động và chúng tôi có thể giải quyết triệt để hồ sơ xin cấp giấy phép lao động tại TPHCM, Đồng Nai và Lâm Đồng.

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.