Home Giấy phép lao động Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là những tiêu chí đầu tiên cần phải đáp ứng khi người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam. Điều kiện cấp giấy phép lao động được quy định trong điều 9, mục 3, Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ chỉ có 5 gạch đầu dòng, và rất khó có thể hiểu tường tận ý nghĩa của 5 điều kiện này. Do đó, PNVT chúng tôi xin được chia sẻ thông tin để bạn nắm rõ 5 điều kiện cấp giấy phép lao động, để thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam trước khi tiến hành làm thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.

điều kiện cấp giấy phép lao động

1. Điều kiện cấp giấy phép lao động đầu tiên là có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân (theo Luật dân sự số 91/2015/QH13) là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự. Người có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam là người có từ đủ 18 tuổi trở lên trừ trường hợp:

+ Bị mất năng lực hành vi dân sự (do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi, có cơ sở kết luận giám định pháp y là tâm thần) .

+ Gặp khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (do tình trạng thể chất hoặc tinh thần ốm yếu mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự).

+ Hạn chế năng lực hành vi dân sự (do nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác).

Vì vậy, những trường hợp người nước ngoài được xác định là bị mất năng lực hành vi, gặp khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và hạn chế năng lực hành vi dân sự thì sẽ không được cấp giấy phép lao động.

Xem tham khảo thêm Mẫu số 1 Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH về làm giấy phép lao động mới nhất tại đây.

2. Điều kiện cấp giấy phép lao động thứ hai là có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc

Căn cứ để xác định người lao động có sức khỏe đủ điều kiện làm việc là phải có giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế hay giấy khám sức khỏe của cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện cấp giấy khám sức khỏe cho người nước ngoài làm giấy phép lao động tại Việt Nam

Quyết định số 1613/BYT-QĐ của Bộ Trưởng Bộ Y tế ngày 15/8/1997 đưa ra 5 tiêu chuẩn phân loại sức khỏe như sau:

Loại 1: Rất khỏe

Loại 2: Khỏe

Loại 3: Trung bình

Loại 4: Yếu

Loại 5: Rất yếu

Sức khỏe loại 1, loại 2: có thể làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, điều khiển phương tiện vận tải.
Sức khỏe loại 3 trở lên có thể làm công việc cần nhiều thể lực.

Và tùy từng nghề nghiệp mà tiêu chuẩn về sức khỏe sẽ khác nhau. Tiêu chuẩn sức khỏe là một trong những điều kiện tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động. Những người không đủ điều kiện về sức khỏe sẽ không được cấp giấy phép lao động.

3. Điều kiện cấp giấy phép lao động thứ ba là người nước ngoài phải thuộc một trong các đối tượng nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật (đây là điều kiện rõ ràng nhất mà trước đây chưa có)

Do điều kiện tình hình lao động Việt Nam hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế nên Đảng và Nhà nước ta chủ trương tuyển dụng những người lao động nước ngoài thuộc đối tượng là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật để nâng cao chất lượng lao động Việt Nam, đồng thời góp phần đào tạo nguồn nhân lực, phát triển nền kinh tế đất nước. Vì vậy nếu đối tượng người nước ngoài không phải là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật thì sẽ không được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam.

4. Điều kiện cấp giấy phép lao động thứ tư là người nước ngoài không phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài

Việc đặt ra điều kiện này là để tránh tình trạng gây thiệt hại đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức/doanh nghiệp, thậm chí là tính mạng của con người.

Nếu người nước ngoài được xác định là phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật nước ngoài thì không được cấp giấy phép lao động.

5. Điều kiện cấp giấy phép lao động thứ năm là người nước ngoài được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài

Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài là một mẫu trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động. Trước khi có văn bản chấp thuận này thì doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài phải làm văn bản giải trình gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh/ thành phố nơi tổ chức/ doanh nghiệp đặt trụ sở. Không có văn bản này, người lao động nước ngoài sẽ không được cấp giấy phép lao động.

Như vậy, 5 điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam là 5 điều kiện bắt buộc, cần phải đảm bảo của người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam. Thiếu 1 trong 5 điều kiện trên thì người nước ngoài sẽ không được cấp giấy phép lao động.

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.