Giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động là kết quả do Sở Lao động TBXH cấp. Giấy xác nhận có thời gian tối đa là 2 năm. Các đối tượng được quy định tại Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP sẽ được cấp loại giấy tờ này.

Mẫu giấy xác nhận

Giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động là một văn bản. Nội dung thông tin chứa đựng trong văn bản gồm:

 • Họ và tên người nước ngoài được xác nhận
 • Giới tính
 • Ngày tháng năm sinh
 • Quốc tịch
 • Số hộ chiếu
 • Nơi làm việc
 • Địa chỉ làm việc
 • Vị trí công việc
 • Chức danh công việc
 • Thời gian làm việc
 • Căn cứ (cơ sở, lý do) xác nhận nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động
Giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động
Giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Trường hợp được cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Các đối tượng dưới đây (Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP) được xem xét cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động:

 • Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
 •  Người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ
 •  Người nước ngoài vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
 •  Người nước ngoài được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 •  Tình nguyện viên
 •  Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam.
 •  Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.
 •  Người lao động nước ngoài vào Việt Nam để giảng dạy, nghiên cứu, được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận.

Hồ sơ xin cấp giấy xác nhận

 • Mẫu số 09/PLI Nghị định 152/2020/NĐ-CP;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe;
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu;
 • Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

Ghi chú: giấy khám sức khỏe, giấy tờ chứng minh nếu do nước ngoài cấp cần hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt, công chứng tư pháp.

Nếu các bạn muốn được tư vấn và hỗ trợ xử lý hồ sơ xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, hãy gọi HOTLINE của chúng tôi.

Xem thêm:

Thủ tục xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top