Home Thông tin hữu ích Tải mẫu đơn Mẫu số 09/PLI xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Mẫu số 09/PLI xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Mẫu số 09/PLI xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là mẫu văn bản được ban hành kèm theo nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính Phủ, ngày 30/12/2020, có hiệu lực áp dụng ngày 15/12/2021. Mẫu số 09/PLI sẽ thay thế mẫu số 5 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH.

Từ ngày 18/9/2023, đã áp dụng mẫu số 09/PLI mới theo nghị định 70/2023/NĐ-CP (điều chỉnh, bổ sung nghị định 152/2020/NĐ-CP). Tải mẫu số 09/PLI mới năm 2023.

Mẫu số 09/PLI xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Các nội dung cần điền khi khai Mẫu số 09/PLI, Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Phiếu xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung

Khi chuẩn bị hồ sơ xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, bạn cần tải và khai 24 nội dung mẫu số 09/PLI – nghị định 152/2020/NĐ-CP. Xem xét và tóm lược 1 cách ngắn gọn thì mẫu số 09/PLI sẽ gồm:

  • Phần 1: các thông tin về doanh nghiệp/tổ chức như: tên doanh nghiệp/tổ chức; loại hình doanh nghiệp/tổ chức; tổng số lao động; địa chỉ; số điện thoại…
  • Phần 2: các thông tin về người nước ngoài được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động như: họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, vị trí công việc, chức danh công việc….

Trọng tâm khi khai Mẫu số 09/PLI, Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Trọng tâm khi khai mẫu số 09/PLI – nghị định 152/2020/NĐ-CP là các bạn cần nêu rõ trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động và liệt kê các giấy tờ chứng minh kèm theo.

Điền chính xác căn cứ văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài (số văn bản, ngày tháng ban hành văn bản)

Mẫu số 09/PLI cần có đại diện doanh nghiệp, tổ chức ký tên đóng dấu theo quy định của pháp luật.

Mẫu số 09/PLI Nghị định 152/2020/NĐ-CP dành cho đối tượng nào?

Chỉ có các đối tượng người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động mới khai mẫu số 09/PLI nghị định 152/2020/NĐ-CP khi làm hồ sơ xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Dưới đây là các đối tượng cụ thể:

1. Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

2. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

3. Trường hợp theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

4. Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải.

5. Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài.

6. Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

7. Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc Liên hợp quốc; các cơ sở, tổ chức được thành lập theo các hiệp định mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.

8. Tình nguyện viên quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

9. Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.

10. Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam.

11. Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

12. Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.

13. Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận người lao động nước ngoài vào Việt Nam để giảng dạy, nghiên cứu.

Mẫu số 09/PLI Nghị định 152/2020/NĐ-CP được nộp kèm theo những văn bản nào?

Mẫu số 09/PLI nghị định 152/2020/NĐ-CP là văn bản không thể thiếu khi thực hiện thủ tục xin xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Mẫu này sẽ nộp kèm theo các văn bản, giấy tờ sau:

1. Chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe có giá trị trong thời hạn 12 tháng;

2. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;

3. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật;

4. Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

Ghi chú: nếu giấy tờ do nước ngoài cấp thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt, công chứng tư pháp theo quy định của pháp luật.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và Mẫu số 09/PLI xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại TPHCM

Tại TPHCM, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và mẫu số 09/PLI – đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động là Sở Lao Động Thương binh và Xã hội TPHCM, cụ thể:

– Địa chỉ: 31 Đường 13, Kp 1, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức.
(trước ngày 25/3/2019 là địa chỉ 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh)

– Điện thoại: (84-08) 3829 1302

– Fax: (84-08) 3829 4032

– Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn

– Website: http://www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn

Tải, download Mẫu số 09/PLI Nghị định 152/2020/NĐ-CP.doc hoặc .pdf

Tải mẫu Mẫu số 09/PLI.doc /  Mẫu số 09/PLI.pdf

Như vậy PNVT đã mô tả những điều cần biết khi điền Mẫu số 09/PLI Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Khi các bạn có những vướng mắc khó khăn về thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam cũng như việc khai mẫu hồ sơ thì hãy gọi ngay cho chuyên gia làm giấy phép lao động của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhé.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.