Home Thông tin hữu ích

Thông tin hữu ích

Tổng hợp các câu hỏi thường gặp, tải mẫu đơn, các văn bản pháp luật, các tin tức liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh và làm giấy phép lao động cho người nước ngoài, cẩm nang học tiếng Anh, cơ quan chức năng giải quyết thủ tục liên quan đến người nước ngoài (Sở Lao động Thương binh và xã hội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam,…)