Mẫu số 02/PLI thủ tục giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Làm thủ tục giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài không thể thiếu Mẫu số 02/PLI về việc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài dành cho doanh nghiệp, tổ chức. Mẫu này được ban hành kèm theo nghị định 152/2020/NĐ-CP, có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/02/2021.

Download, tải các mẫu làm giấy phép lao động 2021, Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Dịch vụ xin giấy phép lao động

Mẫu số 02/PLI thủ tục giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 02/PLI được sử dụng khi nào?

Doanh nghiệp, tổ chức khi có sự thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài so với quyết định chấp thuận vị trí làm việc ban đầu của người lao động nước ngoài được cơ quan chức năng đồng ý thì doanh nghiệp, tổ chức cần khai mẫu số 02/PLI gửi cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Trên cơ sở tình hình thực tế tại doanh nghiệp/ tổ chức; căn cứ yêu cầu công việc và tình hình đáp ứng lao động tại đơn vị, thì doanh nghiệp/ tổ chức xác định lại nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài và làm báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định.

Hồ sơ 16 loại thủ tục làm giấy phép lao động 2021

Nội dung mẫu số 02/PLI về thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Căn cứ vào văn bản trước đây về việc chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, tổ chức.

Thông tin về doanh nghiệp, tổ chức: tên doanh nghiệp, tổ chức; Loại hình doanh nghiệp, tổ chức; tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức, trong đó số lao động nước ngoài đang làm việc, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, thời hạn của giấy phép đăng ký kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email)

Báo cáo giải trình về việc thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài với các nội dung:

– Vị trí công việc, chức danh, số lượng người, thời gian làm việc, hình thức làm việc, địa điểm làm việc được chấp thuận trước đây.

– Vị trí công việc, số lượng người, chức danh công việc, thời hạn làm việc, hình thức làm việc, địa điểm làm việc đã sử dụng, lý do công việc đã được chấp thuận nhưng không sử dụng;

– Vị trí công việc, số lượng người, chức danh công việc, thời hạn làm việc, hình thức làm việc, địa điểm làm việc, lý do sử dụng người lao động nước ngoài ( có nhu cầu thay đổi, nêu rõ tình hình, sử dụng người lao động nước ngoài hiện nay nếu có, vị trí cần tuyển người lao động nước ngoài, yêu cầu trình độ- kinh nghiệm, lý do không tuyển được người lao động Việt Nam vào vị trí người lao động nước ngoài…

Mẫu số 02/PLI – giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài cần phải điền đầy đủ, chính xác các thông tin và phải được đại diện lãnh đạo doanh nghiệp ký tên và đóng dấu.

Tải, download Mẫu số 02/PLI

Download, tải Mẫu số 02/PLI.doc hoặc pdf bên dưới:

Tải mẫu Mẫu số 02/PLI.doc /  Mẫu số 02/PLI.pdf

Mẫu số 02/PLI được xem là văn bản điều chỉnh những nội dung trên mẫu số 01/PLI – giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trước đó, khi tình hình thực tế của doanh nghiệp, tổ chức cần có sự thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Để biết rõ hơn về cách sử dụng mẫu số 2/PLI cũng như việc xử lý hồ sơ làm giấy phép lao động, các bạn hãy liên hệ với PNVT của chúng tôi nhé.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top