Home Giấy phép lao động Cẩm nang hồ sơ làm work permit chuẩn tại Việt Nam

Cẩm nang hồ sơ làm work permit chuẩn tại Việt Nam

Tùy từng thời điểm, tùy từng giai đoạn mà quy định về hồ sơ làm work permit cho người nước ngoài sẽ khác nhau. Do đó để các bạn có thể chuẩn bị đúng, đủ giấy tờ hồ sơ làm work permit, các bạn hãy tham khảo bài viết này. Cẩm nang hồ sơ làm work permit chuẩn sẽ giới thiệu thành phần giấy tờ, hồ sơ cần chuẩn bị và những lưu ý cần thiết khi làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam.

Địa chỉ bộ lao đông thương binh xã hội

Người lao động nước ngoài có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

hồ sơ làm work permit

Đối tượng thực hiện hồ sơ làm work permit

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người sử dụng lao động (doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức) sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trên 3 tháng phải nộp hồ sơ đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động. Và phải nộp hồ sơ làm work permit đến cơ quan có thẩm quyền trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.

Người nước ngoài chuẩn bị hồ sơ làm work permit như thế nào?

Với người nước ngoài khi muốn làm việc ở Việt Nam cần chuẩn bị những loại giấy tờ cần thiết, trong đó có 6 – 7 loại giấy tờ quan trọng không thể thiếu trong hồ sơ làm work permit sau đây:

1. Bằng cấp, chứng chỉ các loại

2. Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc từ 3 năm ở nước ngoài

3. Giấy khám sức khỏe của cơ sở khám chữa bệnh đủ tiêu chuẩn trong nước hoặc nước ngoài (có giá trị trong thời hạn 12 tháng)

4. Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài hoặc Việt Nam cấp không quá 6 tháng.

5. 02 hình 4cm x 6cm

6. Hộ chiếu

7. Những giấy tờ liên quan khác nếu có như: thư bổ nhiệm, hợp đồng lao động,…

Những giai đoạn xử lý hồ sơ làm work permit cần biết

Khi xử lý hồ sơ làm work permit các bạn cần phải:

1) Khai đúng mẫu hồ sơ với từng trường hợp cụ thể

2) Chuẩn bị đủ giấy tờ, nếu thiếu phải bổ sung cho đủ.

3) Những giấy tờ do nước ngoài cấp (bằng cấp, chứng chỉ, giấy xác nhận kinh nghiệm, giấy khám sức khỏe, phiếu lý lịch tư pháp,…) cần dịch sang tiếng Việt, công chứng tư pháp, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật.

Quy trình nộp hồ sơ làm work permit cho người nước ngoài

Bước 1: Thực hiện thủ tục đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

– Hồ sơ gồm:

1) Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

2) Giấy phép đăng ký kinh doanh/ quyết định thành lập doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

– Thời gian nộp hồ sơ: trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

– Kết quả thủ tục: Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.

Bước 2: Nộp hồ sơ làm work permit tại cơ quan chức năng có thẩm quyền

– Hồ sơ: theo nội dung ở mục dưới tùy theo từng trường hợp cụ thể

– Thời gian nộp hồ sơ: Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

– Kết quả: Giấy phép lao động. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

– Lưu ý:

+ Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức thực hiện hợp đồng lao động, sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Các loại hồ sơ làm work permit

Mỗi trường hợp, mỗi tình huống sẽ quy định thành phần hồ sơ làm work permit khác nhau. Căn cứ vào bảng mô tả dưới đây, các bạn hãy xem và chuẩn bị hồ sơ tương ứng nhé.

Dĩ nhiên, quy định thì do con người đặt để ra, có thể sẽ thay đổi tùy theo từng thời điểm cụ thể.

Loại hồ sơ làm work permit Thành phần hồ sơ
I. Hồ sơ cấp mới Giấy phép lao động
1) Hồ sơ làm work permit cho chuyên gia nước ngoài – Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định (còn thời hạn không quá 12 tháng)
– Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.
– Văn bản chứng minh là chuyên gia lao động: 1) Bằng tốt nghiệp đại học trở lên hoặc các giấy tờ xác nhận tương đương trở lên và giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên tại cơ quan, doanh nghiệp tại nươc ngoài,…; hoặc 2) Giấy xác nhận chuyên gia của cơ quan/ doanh nghiệp tại nước ngoài; 3)
– 02 ảnh mầu 4cm x6cm phông nền trắng.
– Bản sao có chứng thực hộ chiếu.
– Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài là chuyên gia: 1) Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ ở nước ngoài. 2) Trường hợp được doanh ngiệp Việt Nam thuê: Hợp đồng lao động.
– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.
2) Hồ sơ làm work permit cho nhà quản lý nước ngoài – Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định (còn thời hạn không quá 12 tháng)
– Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.
– Văn bản chứng minh là nhà quản lý tại cơ quan, doanh nghiệp làm việc tại nước ngoài (như bằng tốt nghiệp đại học, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc,..).
– 02 ảnh mầu 4cm x6cm phông nền trắng.
– Bản sao có chứng thực hộ chiếu.
– Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài là quản lý. Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ (miễn hợp pháp hóa lãnh sự).
– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.
3) Hồ sơ làm work permit cho giám đốc điều hành – Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định (còn thời hạn không quá 12 tháng)
– Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.
– Văn bản chứng minh là giám đốc điều hành tại cơ quan, doanh nghiệp làm việc tại nước ngoài: Bằng tốt nghiệp đại học, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên,…
– 02 ảnh mầu 4cm x6cm phông nền trắng.
– Bản sao có chứng thực hộ chiếu.
– Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài là giám đốc điều hành. Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ ở nước ngoài.
– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.
4) Hồ sơ làm work permit cho giáo viên người nước ngoài – Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.
– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định.(có thời hạn trong 12 tháng)
– Lý lịch tư pháp theo quy định
– Văn bản chứng minh là giáo viên: 1) Chứng chỉ giảng dạy, phải có xác nhận kinh nghiệm làm việc.2) Giấy xác nhận có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng hoặc tương đương trở lên và có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn giảng dạy tại các cơ sở đào tạo.
– 02 ảnh màu có kích thước 4cm x6cm
– Bản sao có chứng thực hộ chiếu.
Lưu ý: Riêng trường hợp công ty giáo dục thì phải có thêm quyết định thành lập công ty.
5) Hồ sơ làm work permit cho người nước ngoài chuyển công ty khác làm việc – Hộ chiếu photo ( Nguyên quyển )
– 02 ảnh màu 4 x 6cm ( Phông nền trắng không mang mắt kính )
– Giấy khám sức khoẻ
– Giấp phép lao động cũ
– Bằng cấp liên quan
– Lý lịch tư pháp Việt Nam
– Giấy phép kinh doanh photo.
– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài
– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
6) Hồ sơ làm work permit cho cho người nước ngoài chuyển công việc mới cùng công ty – Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài
– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Hộ chiếu (Sao y có chứng thực); 02 ảnh màu (4cm x 6cm);
– Bằng đại học hoặc bằng Trung cấp học trên 1 năm
– Giấy xác nhận kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở nước ngoài tại vị trí tương đương.
II. Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động
Hồ sơ làm work permit cho người nước ngoài trường hợp gia hạn giấy phép lao động – Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.
– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Giấy phép lao động cũ.
– 02 ảnh màu kích thước 4cm x 6cm.
– Hộ chiếu sao y bản chính
– Giấy khám sức khỏe.
III. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động
1) Hồ sơ làm work permit cho cho người nước ngoài trường hợp cấp lại giấy phép lao động bị mất – Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Đơn trình báo mất có xác nhận của cơ quan công an.
– 02 ảnh màu, kích thước 4 x 6cm (Phông nền trắng không mang mắt kính)
– Hộ chiếu sao y hoặc photo
2) Hồ sơ làm work permit cho người nước ngoài trường hợp cấp lại giấy phép lao động bị hỏng (bị ố, bị rách, bị ướt, mực, hay hình thẻ không còn rõ). – Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Giấy phép cho người lao động bị hỏng (còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày)
– 02 ảnh màu, kích thước 4 x 6cm (Phông nền trắng không mang mắt kính)
– Hộ chiếu sao y hoặc phô tô
3) Hồ sơ làm work permit cho người nước ngoài trường hợp cấp lại giấy phép lao động do đổi số hộ chiếu – Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– 02 ảnh màu, kích thước 4 x 6cm ( Phông nền trắng không mang mắt kính )
– Giấy phép lao động cũ đã được cấp.
– Bản sao công chứng hộ chiếu mới được cấp.
– Hộ chiếu photo (nguyên quyển)
4) Hồ sơ làm work permit cho người nước ngoài trường hợp cấp lại giấy phép lao động do thay đổi địa chỉ công ty – Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.
– Đơn xin cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– 02 hình 4cm x 6cm
– Hộ chiếu
– Giấy phép lao động đã được cấp sao y bản chính.
– Giấy khám sức khỏe.
5) Hồ sơ làm work permit cho người nước ngoài trường hợp cấp lại giấy phép lao động do thay đổi tên công ty – Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài
– Giấy đăng ký kinh doanh sao y
– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– 02 hình 4cm x 6cm
– Hộ chiếu
– Giấy phép lao động đã được cấp sao y bản chính.
– Giấy khám sức khỏe
IV. Hồ sơ xin miễn giấy phép lao động (xin giấy xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động)
Hồ sơ làm work permit cho người nước ngoài trường hợp miễn – Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài
– Giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động như: giấy chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện hoặc chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam), bằng cấp, giấy xác nhận kinh nghiệm, thư bổ nhiệm,
– Bản sao chứng thực Hộ chiếu của người lao động nước ngoài
– 02 ảnh 4 cm x6 cm (nền trắng) – không bắt buộc
* Lưu ý: giấy tờ do nước ngoài cấp phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt và công chứng tư pháp theo quy định của pháp luật.

Cách nộp hồ sơ làm work permit cho người nước ngoài tại Việt Nam

Để nộp hồ sơ làm work permit cho người nước ngoài các bạn có các cách sau:

1) Nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng của cơ quan chức năng có thẩm quyền (Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh, thành phố hoặc Ban Quản lý…tùy từng trường hợp).

2) Nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử

3) Sử dụng dịch vụ làm giấy phép lao động tại công ty có uy tín.

Thường với những trường hợp hồ sơ làm work permit đầy đủ và hợp lệ thì các bạn nên tự thực hiện thủ tục, tuy nhiên, nếu không có thời gian xử lý hồ sơ hoặc hồ sơ có những vướng mắc, các bạn chưa có kinh nghiệm xử lý, không tự tin trong quá trình thực hiện thủ tục làm work permit cho người nước ngoài thì các bạn hãy đến với dịch vụ làm work permit của PNVT chúng tôi. Hiện PNVT nhận tư vấn và hỗ trợ xử lý trọn gói thủ tục, hồ sơ làm work permit cho người nước ngoài ở 32 tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Cà Mau. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ xin cấp thẻ tạm trú, gia hạn visa, đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài làm việc ở Việt Nam. Vì vậy, đến với PNVT các bạn sẽ có thể xử lý nhiều thủ tục, tiết kiệm được nhiều công sức và chi phí di chuyển, đi lại không cần thiết.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.