Home Thông tin hữu ích Tin tức

Tin tức

Cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến việc xuất nhập cảnh của người Việt Nam và người nước ngoài (bao gồm các chuyến bay). Đặc biệt các vấn đề, thủ tục hành chính; các thông tư, nghị định, công điện khẩn về Covid-19, lệ phí thu các thủ tục hành chính của người nước ngoài ở Việt Nam