Home Giấy phép lao động 11 ngành dịch vụ miễn giấy phép lao động Việt Nam

11 ngành dịch vụ miễn giấy phép lao động Việt Nam

Ngoài trường hợp phải làm giấy phép lao động theo quy định tại Nghị Định 11/2016/NĐ-CP (nay là Nghị định 152/2020/NĐ-CP), thì các trường hợp người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp (bao gồm nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật) thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với tổ chức Thương mại Thế giới sẽ được miễn giấy phép lao động.

Ttuy nhiên phải thực hiện thủ tục xin giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Sau đây là phần liệt kê 11 ngành dịch vụ miễn giấy phép lao động Việt Nam.

11 ngành dịch vụ miễn giấy phép lao động

11 ngành dịch vụ miễn giấy phép lao động theo thông tư 35/2016/TT-BTC

Theo thông tư số 35/2016/TT-BCT được Bộ Công Thương ban hành ngày 28/12/2016 thì các chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành, lao động kỹ thuật người nước ngoài làm việc trong 11 ngành dịch vụ dưới đây sẽ là đối tượng được miễn giấy phép lao động. Nghĩa là không cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động mà xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động để được làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Mỗi nhóm đối tượng người nước ngoài sẽ có quy định riêng về nhóm 11 ngành dịch vụ được miễn giấy phép lao động. Dưới đây là danh sách cụ thể:

CHUYÊN GIA, NHÀ QUẢN LÝ, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH ĐƯỢC MIỄN GPLĐ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT
1. CÁC DỊCH VỤ KINH DOANH
1. CÁC DỊCH VỤ KINH DOANH
Dịch vụ chuyên môn
– Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan (CPC 841 – 845, CPC 849) Dịch vụ chuyên môn;
Dịch vụ nghiên cứu và phát triển Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan (CPC 841 – 845, CPC 849);
Dịch vụ cho thuê không kèm người điều khiển Dịch vụ nghiên cứu và phát triển đối với khoa học tự nhiên (CPC 851),
Các Dịch vụ kinh doanh khác Dịch vụ cho thuê không kèm người điều khiển;
Các dịch vụ kinh doanh khác)
2. CÁC DỊCH VỤ THÔNG TIN
– Các dịch vụ chuyển phát (CPC 7512**)
Dịch vụ viễn thông 2. CÁC DỊCH VỤ THÔNG TIN (Dịch vụ viễn thông; Dịch vụ nghe nhìn)
Dịch vụ nghe nhìn
3. DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÓ LIÊN QUAN
3. DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT LIÊN QUAN
– Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512) 4. DỊCH VỤ PHÂN PHỐI
– Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513)
– Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516) 5. DỊCH VỤ GIÁO DỤC
– Công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517)
6. DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG
4. DỊCH VỤ PHÂN PHỐI 7. DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
– Dịch vụ đại lý hoa hồng (CPC 621, 61111, 6113, 6121)
– Dịch vụ bán buôn (CPC 622, 61111, 6113, 6121) 8. DỊCH VỤ Y TẾ VÀ XÃ HỘI (dịch vụ nha khoa và khám bệnh (CPC 9312)
– Dịch vụ bán lẻ (CPC 631+632,61112,6113,6121)
– Dịch vụ nhượng quyền thương mại (CPC 8929) 9. DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN
5. DỊCH VỤ GIÁO DỤC 10. DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
– Dịch vụ giáo dục phổ thông cơ sở (CPC 922)
– Giáo dục bậc cao (CPC 923) 11. DỊCH VỤ VẬN TẢI (Dịch vụ bán và tiếp thị sản phẩm hàng không)
– Giáo dục cho người lớn (CPC 924)
– Các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ)
6. DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG
– Dịch vụ xử lý nước thải (CPC 9401)
– Dịch vụ xử lý rác thải (CPC 9402)
Dịch vụ khác: làm sạch khí thài, xử lý tiếng ồn, đánh giá tác động môi trường
7. DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
Bảo hiểm và các Dịch vụ liên quan đến Bảo hiểm
Dịch vụ ngân hàng và các Dịch vụ tài chính khác
Chứng khoán
8. DỊCH VỤ Y TẾ VÀ XÃ HỘI
– Dịch vụ bệnh viện (CPC 9311)
– Các dịch vụ nha khoa và khám bệnh (CPC 9312)
9. DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN
Khách sạn và nhà hàng
– Dịch vụ đại lý lữ hành và điều hành tour du lịch (CPC 7471)
10. DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
– Dịch vụ giải trí (bao gồm nhà hát, nhạc sống và xiếc) (CPC 9619)
– Dịch vụ khác – Kinh doanh trò chơi điện tử (CPC 964**).
11. DỊCH VỤ VẬN TẢI
Dịch vụ vận tải biển
Dịch vụ vận tải đường thủy nội địa
Dịch vụ vận tải hàng không
Dịch vụ vận tải đường sắt
Dịch vụ vận tải đường bộ
Dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải

Căn cứ xác định người lao động nước ngoài thuộc 11 ngành dịch vụ miễn giấy phép lao động

Chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành, lao động kỹ thuật di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ miễn giấy phép lao động cần căn cứ vào các điểm sau:

1) Doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam;

2) Hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam hoạt động thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ quy định.

3) Người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang Việt Nam làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.

* Ghi chú: Hiện diện thương mại gồm các hình thức sau:

– Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

– Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

– Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.

11 ngành dịch vụ miễn giấy phép lao động

Hồ sơ xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài trong 11 ngành dịch vụ

Hồ sơ xin miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ với WTO:
1) Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

2) Thông báo chấp thuận vị trí người nước ngoài làm việc do Sở Lao động Thương binh và xã hội cấp;

3) Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người lao động sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam có nêu vị trí công việc, chức danh công việc và thời gian làm việc;

4) Văn bản chứng minh đối tượng người lao động nước ngoài:

+ Chuyên gia nước ngoài: có giấy xác nhận chuyên gia hoặc bằng đại học trở lên kèm giấy xác nhận có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành được đào tạo, tương ứng với vị trí sẽ làm việc ở Việt Nam;

+ Lao động kỹ thuật: văn bản chứng minh được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác với thời gian ít nhất 01 năm và giấy tờ chứng minh đã có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam.

5) Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam (Giấy xác nhận của người sử dụng lao động về việc đã tuyển dụng người lao động nước ngoài; Hợp đồng lao động; Quyết định tuyển dụng người lao động nước ngoài; Giấy chứng nhận nộp thuế hoặc bảo hiểm của người lao động nước ngoài).

các trường hợp miễn giấy phép lao động

– Văn bản chứng minh hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam hoạt động trong phạm vi mười một ngành dịch vụ: là một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương; Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện; Giấy phép thành lập Chi nhánh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

* Ghi chú: Trường hợp nhà quản lý, giám đốc điều hành di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ thì cần bổ sung giấy tờ chứng minh vị trí quản lý, kinh nghiệm quản lý, thư bổ nhiệm…

Quy trình thực hiện thủ tục xin miễn giấy phép lao động

Bước 1: Nộp hồ sơ báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

– Hồ sơ gồm: Mẫu 1 và giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập doanh nghiệp.

– Thời gian dự kiến có kết quả: 10-15 ngày làm việc

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh, thành phố

Bước 2: Nộp hồ sơ xin miễn giấy phép lao động

– Hồ sơ gồm những giấy tờ như trên

– Thời gian dự kiến có kết quả: 15 – 30 ngày làm việc, tùy theo từng trường hợp

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh, thành phố

Nếu các bạn có bất kỳ vướng mắc nào khi thực hiện thủ tục xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ, vui lòng liên hệ với PNVT của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thêm. Dịch vụ xin miễn giấy phép lao động của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách có được kết quả trong 2-4 tuần tùy theo dạng và trường hợp hồ sơ cụ thể.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.