Home Thông tin hữu ích Tải mẫu đơn Mẫu số 11/PLI, đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 2021

Mẫu số 11/PLI, đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 2021

Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài hay biểu mẫu số 11/PLI về việc xin cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động là văn bản không thể thiếu khi doanh nghiệp, người lao động nước ngoài thủ tục làm giấy phép lao động tại Việt Nam. Mẫu số 11/PLI do Chính Phủ Việt Nam ban hành theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020, có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/02/2021. Mẫu số 11/PLI nghị định 152/2020/NĐ-CP sẽ thay thế mẫu Mẫu số 7 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH.

đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Các trường hợp cần khai Mẫu số 11/PLI, đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài – Mẫu số 11/PLI được thực hiện khi các bạn chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các thủ tục sau:

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động (hay cấp mới giấy phép lao động)

Hồ sơ cấp lại giấy phép lao động

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động

Nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, Mẫu số 11/PLI

Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài – Mẫu số 11/PLI do đại diện doanh nghiệp/tổ chức thực hiện và gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh/ thành phố – nơi doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng người nước ngoài đặt trụ sở. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài gồm 4 phần:

– Phần 1: thông tin về doanh nghiệp, căn cứ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động; thông tin về người lao động nước ngoài được đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động;

– Phần 2: Mô tả quá trình đào tạo của người lao động nước ngoài;

– Phần 3: Mô tả quá trình làm việc của người lao động nước ngoài;

Hướng dẫn cách điền đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Để đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài – Mẫu số 11/PLI được cơ quan chức năng chấp thuận là đầy đủ và hợp lệ, các bạn cần điền đầy đủ các thông tin sau:

– Thông tin về doanh nghiệp: tên doanh nghiệp/tổ chức, loại hình doanh nghiệp/tổ chức, tổng số lao động đang làm việc, địa chỉ, điện thoại, giấy phép kinh doanh, cơ quan cấp – lĩnh vực kinh doanh, thông tin liên hệ với người nộp hồ sơ, căn cứ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động…

– Thông tin về người lao động nước ngoài được đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động: họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu – cơ quan cấp, trình độ chuyên môn, làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức, địa điểm làm việc, vị trí công việc, chức danh công việc, hình thức làm việc, mức lương, thời hạn làm việc, nơi đăng ký nhận giấy phép lao động, lý do đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động.

– Mô tả quá trình đào tạo của người lao động nước ngoài (không áp dụng trường hợp cấp lại giấy phép lao động).

– Mô tả quá trình làm việc của người lao động nước ngoài, gồm: các nơi làm việc, địa điểm, vị trí, chức danh và thời hạn làm việc, nơi làm việc cuối cùng và hiện tại ngoài (không áp dụng trường hợp cấp lại giấy phép lao động).

Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài – Mẫu số 11/PLI chỉ có giá trị khi có chữ ký đóng dấu của đại diện doanh nghiệp/ tổ chức sử dụng người lao động nước ngoài.

Download đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, Mẫu số 11/PLI

Để download đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài – Mẫu số 11/PLI.doc hoặc pdf, vui lòng CLICK các link bên dưới:

Tải mẫu Mẫu số 11/PLI.doc /  Mẫu số 11/PLI.pdf

Xem online tại đây

Khai đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài – Mẫu số 11/PLI xin cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động là quy định bắt buộc khi làm hồ sơ xin giấy phép lao động tại Việt Nam. Mọi thắc mắc, vui lòng gọi PNVT để được tư vấn tốt nhất nhé.

4/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.