Home Thông tin hữu ích Tải mẫu đơn

Tải mẫu đơn

Tất cả các mẫu văn bản liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh, xin cấp giấy phép lao động, xin cấp thẻ tạm trú, gia hạn visa, đổi giấy phép lái xe, HPHLS….., chẳng hạn: Mẫu NA2, NA5, NA6, NA7, NA8, NA16; Mẫu số 1/PLI, Mẫu số 11/PLI, Mẫu số 9/PLI, Mẫu số 4/PLI,….mẫu bảo lãnh hồi hương cho công dân Việt Nam…