Chung cư The Goldview

Tên công ty – Mã số thuế:
Chung cư The Goldview
Tên giao dịch (tiếng Anh):
The Goldview Apartment Building
Địa chỉ:
346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh:
346 Ben Van Don Street, Ward 1, District 4, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top