CÔNG TY TNHH MTV FINANCE IN4M – 0315889255

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH MTV FINANCE IN4M – 0315889255
Tên giao dịch (tiếng Anh):
FINANCE IN4M MTV COMPANY LIMITED
Tên bằng ngôn ngữ khác:
на русском языке: ОБЩЕСТВО ОГРАНИИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ОДНИМ ЧЛЕНОМ FINANCE IN4M
Địa chỉ:
Tầng 10, Tòa nhà Dreamplex 195, số 195, Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
10th Floor, Dreamplex 195, 195 Dien Bien Phu, Ward 15, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
KOVALENKO NATALIA
Mã số thuế:
0315889255 – 09/09/2019
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
6209
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: Các dịch vụ khác; Chi tiết: Dịch vụ khắc phục sự cố máy vi tính hoặc sự cố phần mềm (Nhà đầu tư không được thực hiện dịch vụ quảng cáo) (CPC 843)
6311
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu, dịch vụ cơ sở dữ liệu (CPC 844, 849) (Doanh nghiệp không được thực hiện dịch vụ quảng cáo) (Doanh nghiệp không được cung cấp “dịch vụ thông tinh trực tuyến và xử lý dữ liệu bao gồm xử lý giao dịch (CPC 843**) và dịch vụ truyền dẫn dữ liệu (CPC 7523**)
7320
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Dịch vuj nghiên cứu thị trường; (Nhà đầu tư không được thực hiện lĩnh vực dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng quy định tại CPC 86402) (CPC 864)
7020 (Chính)
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (Nhà đầu tư không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng; hoạt động liên quan thuộc lĩnh vực quảng cáo; dịch vụ tư vấn giáo dục, việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang.) (CPC 8650)
6201
Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ thực hiện phần mềm (CPC 841)
6202
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn liên quan đến lắp đặt phần cứng máy vi tính (CPC 842)
Giấy phép kinh doanh:
0315889255 – 09/09/2019
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top