Cách gỡ bỏ mật khẩu file word dùng track changes

Một số file word được bảo vệ không cho phép dùng track changes, nghĩa là có chữ “Restrict editing”, hay nói khác đi, chúng ta có thể sửa văn bản word, tuy nhiên, chúng ta không có cách bỏ đi track changes để in ấn cho đẹp, vì “người tạo” hay tác giả không muốn người khác sử dụng file word, mà chỉ đọc mà thôi. Và file word này không dùng mật khẩu để mở, mà chỉ dùng mật khẩu để không cho sửa đổi.  Bài viết này, giúp chúng ta gỡ bỏ mật khẩu để chúng ta sau khi edit vẫn có thể in ấn cho dễ nhìn.

Xem để nhận diện unprotect với nút restrict editing

Xem hình dưới đây để biết là file word bị bảo vệ bằng mật khẩu, không cho sửa đổi nút track changes, vì tác giả đã bật nút track changes và sau đó dùng mật khẩu bảo vệ, vì vậy, khi edit (sửa) văn bản thì nó sẽ có track changes (dấu hiệu sửa văn bản).  Xem hình dưới đây

Cách gỡ bỏ mật khẩu file word dùng track changes

Cách gỡ bỏ mật khẩu bảo vệ track changes

Xin nhắc lại, mật khẩu này có nghĩa là chúng ta vẫn sửa đổi được văn bản, tuy nhiên khi in ấn thì không đẹp, vì còn “dấu vết sửa văn bản” (track changes), bài viết này mục đích để gỡ bỏ mật khẩu bảo vệ và phục vụ in ấn cho đẹp.

Các bước thực hiện gỡ bỏ unprotection hay restrict editing như sau

Bước 1: Mở file word (doc, docx) bị bảo vệ
Bước 2: Chọn “File”, “Save File As”, và lưu dưới dạng “Rich-Text-Format (*.rtf)”.

Sau đó, tắt file word (đây là bước quan trọng)

các bước gỡ bỏ mật khẩu unprotection

Bước 3: Mở file mới lưu (dạng *.rtf) bằng notepade hay notepad++

Bước 4: Tìm  (ctrl-F) “passwordhash” và thay bằng “nopassword”. sau đó lưu và đóng notepad lại.

gỡ bỏ unprotection

Bước 5: Mở lại file notepad đã thay thế bằng “nopassword” bằng word

Vào các thể Review, Restrict Editing, và click “Stop protection”, bỏ chọn tất cả các ô vuông

gở bỏ restrict editing

Bước 6: Lưu lại đuôi .doc hoặc docx là xong.

Chúc các bạn thành công!

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top