Di chuyển nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ

Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng liên tục.

Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định: người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO: bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải, sẽ thuộc các đối tượng không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Điều kiện xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động dành cho đối tượng di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp

  •  Doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam;
  • Làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam. Hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam hoạt động thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO;
  • Là chuyên gia, giám đốc điều hành, nhà quản lý, lao động kỹ thuật đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang Việt Nam.

di chuyển trong nội bộ doanh nghiệphuộc 11 ngành dịch vụ

Xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho NLĐ di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp ở đâu?

Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ thực hiện các thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố.

Để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, các bạn liên hệ ngay PNVT nhé.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top