Dịch thuật công chứng là gì

Dịch thuật công chứng là gì? dịch công chứng là gì? là thắc mắc thường gặp của những ai đang làm hồ sơ đi du lịch, du học, định cư hoặc các giấy tờ do cơ quan lãnh sự yêu cầu. Bạn muốn tìm hiểu dịch thuật công chứng là gì hoặc công chứng dịch thuật là gì thì bài viết sau sẽ định nghĩa cụ thể, rõ ràng, tường tận, bạn sẽ biết dịch công chứng là gì và cách kiểm tra chúng ra làm sao trước khi nộp lên các cơ quan chức năng.

Dịch thuật công chứng là gì? dịch công chứng là gì?

Dịch thuật công chứng hoặc nói tắt là dịch công chứng là việc công chứng bản dịch tại phòng công chứng hoặc tư pháp thuộc UBND cấp quận/huyện.

Có thể nói công chứng dịch thuật cũng không sai, cũng đều nói đến bản chất là công chứng bản dịch tại cơ quan chức năng cả.

Hiện nay việc dịch công chứng có thể thực hiện ở các phòng công chứng tư và giá trị pháp lý cũng giống như ở các phòng công chứng nhà nước / hoặc phòng tư pháp, trực thuộc UBND quận/huyện.

dịch thuật công chứng là gì

Nội dung xác nhận của dịch thuật công chứng là gì?

Khi nói đến bản dịch thì phải hiểu là có ngôn ngữ nguồn (source language) và ngôn ngữ đích (target language), vì vậy nội dung xác nhận (dân gian gọi là cái đuôi xác nhận) của dịch thuật công chứng hoặc công chứng dịch thuật phải là:

  • Xác nhận của biên dịch viên: xác nhận và cam đoan dịch chính xác từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng Thái…là đúng và chính xác.
  • Xác nhận của trưởng phòng/phó phòng tư pháp: xác nhận chữ ký bên cạnh là của biên dịch…tên tuổi…đã ký trước mặt tôi.

Như vậy, nội dung xác nhận ở đây là xác nhận về chữ ký hay gọi là chứng thực chữ ký chứ không phải là chứng thực nội dung bản dịch.

Thành phần hồ sơ và thứ tự của dịch thuật công chứng hay công chứng bản dịch

Gồm 3 thành phần, bất di bất dịch và đặt theo thứ tự từ 1-3 như dưới đây:

1/ Bản dịch: có thể là 1 tờ, hoặc nhiều tờ, tập hợp thành một tập sao cho tương xứng với bản nguồn cần dịch thuật

2/ Tờ xác nhận: như đã nêu rõ trong phần nội dung xác nhận ở trên

3/ Bản nguồn: có thể là 1 tờ hoặc nhiều tờ, tập hợp thành một bộ hồ sơ, nếu từ 2 tờ trở lên, phải có dấu giáp lai hoặc được đóng ruy băng.

Và là thứ thứ tực đầu tiên, trên cùng là bản dịch, liền tiếp theo là đuôi xác nhận và dưới cùng là bản gốc. Bản gốc ở đây hiểu là bản gốc thật hoặc bản photo từ bản gốc.

Kiểm tra dịch thuật công chứng là gì sao cho đúng?

Phần quan trọng nhất cần phải kiểm tra đó là:

  • Cái đuôi xác nhận: phải có chữ ký và con dấu của trưởng / phó phòng tư pháp
  • Phải có dấu giáp lại của tất cả các trang của bộ hồ sơ dịch thuật công chứng hay công chứng dịch thuật.
  • Kiểm tra dịch từ ngôn ngữ gì sang ngôn ngữ gì có đúng không
  • Kiểm tra nội dung bản dịch

Chỉ cần kiểm tra 3 thành phần đầu tiên là có thể biết làm đúng hay không, còn phần nội dung thì sẽ được gởi cho khách hàng trước khi công chứng là tốt nhất.

Nếu đây câu hỏi: Dịch thuật công chứng là gì hoặc dịch công chứng là gì hoặc công chứng dịch thuật là gì đã mở ra rất rõ ràng cho bạn, PNVT hy vọng bạn đã nắm khá rõ và biết phải làm gì. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, thì nhắc máy và gọi ngay PNVT.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top