Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Mẫu số 8

Mẫu số 8 là Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài của Doanh nghiệp, đây là mẫu dùng duy nhất cho trường hợp cấp lại giấy phép lao động của Doanh nghiệp.

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động

Chỉ trường hợp duy nhất là Thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động trường hợp có giấy phép còn hạn, gia hạn làm tại công ty cũ là dùng đến Mẫu số 8 Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài của Doanh nghiệp.

Mẫu số 8: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

 

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top