Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bình Định

Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Bình Định (Binh Dinh Department of Labors, War Invalids and Social Affairs) chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về mặt chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Hiện Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bình Định là cơ quan giải quyết thủ tục xin cấp giấy phép lao động/ cấp lại giấy phép lao động/ xin xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại tỉnh.

sở lao động thương binh xã hội tỉnh bình định

Sơ nét giới thiệu về Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bình Định

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bình Định là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhBình Định, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội).

Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Bình Định với thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Bình Định có thẩm quyền giải quyết thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn của tỉnh.
Vì vậy, khi cần thực hiện các thủ tục: Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thu hồi giấy phép lao động của người nước ngoài, thì bạn hãy liên hệ với cơ quan này để được giải quyết hồ sơ.

Địa chỉ của Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bình Định

Bạn có thể liên hệ với Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bình Định thông qua:

Địa chỉ: 25 Đường Tây Sơn – TP Quy Nhơn – Bình Định

Điện thoại:+84.56.3824629 – Số Fax: +84.56.3827312

Email: vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

Website: http://sldtbxh.binhdinh.gov.vn/

Vì vậy, nếu bạn là người nước ngoài, muốn thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động để được hợp pháp làm việc tại Bình Định thì hãy liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Trường hợp, bạn muốn làm giấy phép lao động nhanh chóng, tiết kiệm thì hãy gọi cho chuyên gia làm giấy phép lao động của PNVT để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ làm giấy phép lao động trọn gói từ A-Z nhé.

5/5 - (2 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top