Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH có những điểm mới nhất?

Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH được ban hành ngày 25/10/2016 là văn bản hướng dẫn chi tiết Nghị định 11/2016 ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.Thông tư này là kim chỉ nam hướng dẫn chi tiết việc xin giấy phép lao động cho người nước ngoài. Ngoài ra, thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH còn giới thiệu các mẫu văn bản xin cấp mới, cấp lại (gia hạn), miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.

thông tư 40/2016/tt-blđtbxh

Đối tượng áp dụng của thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH được áp dụng cho các đối tượng quy định tại điều 2 nghị định số 11/2016/NĐ-CP và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Cụ thể bao gồm người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và người sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam.

* Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam gồm:

– Thực hiện hợp đồng lao động;

– Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

– Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;

– Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;

– Chào bán dịch vụ;

– Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Tình nguyện viên;

– Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;

– Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;

– Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

* Người sử dụng người lao động nước ngoài, bao gồm:

– Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

– Nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng;

– Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập;

– Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

– Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

– Tổ chức sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Văn phòng của dự án nước ngoài hoặc của tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

– Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật;

– Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

– Hội, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Mẫu văn bản thường dùng khi xin giấy phép lao động theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH

Theo thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH thì có 15 mẫu văn bản được ban hành kèm theo, trong đó những mẫu hồ sơ sử dụng phổ biến khi thực hiện thủ tục xin cấp/cấp lại giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (xin miễn giấy phép lao động) gồm:

– Mẫu số 1- giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

– Mẫu số 2 -giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

– Mẫu số 7 – cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

– Mẫu số 9 – xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Xem toàn văn Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH là văn bản hướng dẫn không thể thiếu khi cần nghiên cứu thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Bạn có thể xem toàn văn thông tư và các mẫu văn bản kèm theo thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH tại đây

Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2016. Và ngày 30/10/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục ban hành thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH. Tại điều 9 của thông tư mới này đã nêu các vấn đề sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016. Khi nghiên cứu tìm hiểu 2 thông tư: 40/2016/TT-BLĐTBXH và 18/2018/TT-BLĐTBXH, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì có thể liên hệ với PNVT chúng tôi. PNVT là đơn vị có hơn 11 năm làm giấy phép lao động, chúng tôi am hiểu các quy định lại có thực tế cọ sát nhiều trường hợp xin cấp giấy phép lao động, vì vậy, chúng tôi có thể giải đáp mọi vướng mắc và hỗ trợ bạn nhanh chónng, dễ dàng có được giấy phép lao động, kể cả những trường hợp khó.

5/5 - (3 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top