Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang (Hau Giang Department of Labours, War Invalids and Social Affairs) hiện đang toạ lạc tại số 03, đường Thống Nhất, Khu hành chính Uỷ ban nhân dân tỉnh, KV4, P5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Sở là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang

Giới thiệu về Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội).

Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Hậu Giang và vấn đề lao động trên địa bàn của tỉnh

* Với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam:

Sở có thẩm quyền giải quyết thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo quy định của pháp luật lao động.

* Với lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

Sở thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

– Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn người lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

– Hướng dẫn, tiếp nhận đăng ký hợp đồng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân và của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề ở nước ngoài có thời hạn dưới 90 ngày và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đăng ký hợp đồng;

– Thống kê số lượng các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Thông báo cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về nước nhu cầu tuyển dụng lao động ở trong nước; hướng dẫn, giới thiệu người lao động đăng ký tìm việc làm;

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền các yêu cầu, kiến nghị của tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Hậu Giang và các thủ tục cấp giấy phép lao động

Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Hậu Giang sẽ giải quyết các thủ tục sau:

+ Giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;

+ Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

+ Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Do đó, nếu muốn thực hiện thủ tục về xin cấp giấy phép lao động, thì bạn hãy liên hệ với Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Hậu Giang qua số điện thoại – số Fax: 0293.3878982; địa chỉ email: [email protected] hoặc [email protected]

5/5 - (2 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top