Doanh nghiệp phải có nội dung cam kết khi bảo lãnh chuyên gia nước ngoài nhập cảnh

Trước tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, để tăng tính kiểm soát dịch Covid-19, Chính Phủ yêu cầu doanh nghiệp phải có nội dung cam kết khi bảo lãnh chuyên gia nước ngoài nhập cảnh. Cụ thể công văn 14908/SLĐTBXH-VLATLĐ và thông báo số 97/TB-VPCP đều nêu rõ vấn đề: doanh nghiệp phải cam kết hướng dẫn, quản lý những người nước ngoài chấp hành nghiêm túc quy định về cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 và thời gian thực hiện tự cách ly tại nơi cư trú (sau khi đã hoàn thành cách ly tập trung theo quy định).

doanh nghiệp phải thực hiện nội dung cam kết

Để tạo điều kiện và hỗ trợ cho chuyên gia được nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ Đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về an toàn phòng, chống dịch; đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp có nộp hồ sơ mời chuyên gia vào làm việc từ ngày 25 tháng 4 năm 2021 trở đi phải bổ sung văn bản cam kết thực hiện các nội dung sau:

– Hướng dẫn người nước ngoài khi nhập cảnh tuân thủ các quy định về phòng chống dịch trong thời gian cách ly tập trung; tự theo dõi sức khỏe, không tụ tập đến nơi đông người sau thời gian hoàn thành cách ly tập trung khi nhập cảnh, tránh các trường hợp làm lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

– Chi trả các khoản chi phí cho người nước ngoài trong thời gian cách ly tập trung tại các nơi lưu trú có thu phí theo quy định.

Đây là nội dung bắt buộc, nếu hồ sơ tổ chức/doanh nghiệp đề nghị thiếu nội dung cam kết thì hồ sơ sẽ bị hoàn trả hoặc từ chối chấp thuận.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top