Đối tượng được cấp giấy phép lái xe quốc tế?

Theo Điều 6 Thông tư 29/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 6/7/2015 quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế đã xác định đối tượng được cấp giấy phép lái xe quốc tế như sau:

Người Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam, có giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp bằng vật liệu PET, còn giá trị sử dụng.

Đối tượng được cấp giấy phép lái xe quốc tế?

Thủ tục cấp giấy phép lái xe quốc tế:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế

– Giấy phép lái xe quốc gia

– Hộ chiếu

– Thẻ thường trú (đối với người nước ngoài) còn giá trị để kiểm tra, đối chiếu.

Trình tự cấp giấy phép lái xe quốc tế

– Nộp đơn đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe quốc tế tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông Vận tải để thực hiện kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của việc cấp giấy phép lái xe quốc tế.

– Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông Vân tải thực hiện việc cấp giấy phép lái xe quốc tế cho cá nhân; trường hợp không cấp giấy phép lái xe quốc tế thì phải trả lời và nêu rõ lý do.

Đối với trường hợp giấy phép lái xe quốc tế bị mất hoặc hư hỏng, cá nhân phải làm đơn đề nghị cấp lại.

Trường hợp không cấp giấy phép lái xe quốc tế:

Giấy phép lái xe quốc gia bị tẩy xóa, hư hỏng không còn đủ các thông tin cần thiết hoặc có sự khác biệt về nhận dạng; giấy phép lái xe quốc gia không do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định. Tuy nhiên, liên hệ đổi giấy phép lái xe để đổi được ngay.

Xử lý vi phạm trong việc xin cấp giấy phép lái xe quốc tế

Khi phát hiện có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe quốc tế, tẩy xóa hoặc làm sai lệch thông tin trên giấy phép lái xe quốc tế được cấp, ngoài việc cá nhân bị cơ quan cấp giấy phép lái xe quốc tế ra quyết định thu hồi giấy phép lái xe quốc tế, cá nhân đó còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép lái xe quốc tế trong thời hạn ba năm, kể từ ngày bị phát hiện hành vi vi phạm.

Tham khảo: Internet

5/5 - (5 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top