Download, tải Mẫu xác nhận miễn giấy phép lao động cho NLĐ nước ngoài kết hôn với người Việt Nam

Người lao động nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam là đối tượng không thuộc diện cấp giấy phép lao động, nhưng vẫn phải làm mẫu xác nhận “người lao động nước ngoài không phải làm thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động”. Sau đây gọi tắt là mẫu xác nhận miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài kết hôn với người Việt Nam.

Mẫu xác nhận miễn giấy phép lao động cho NLĐ nước ngoài kết hôn với người Việt Nam

TẢI MẪU XÁC NHẬN MIỄN GPLĐ.DOC, PDF

Mẫu xác nhận miễn giấy phép lao động.DOC

Mẫu xác nhận miễn giấy phép lao động PDF

5/5 - (2 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top