Home Dịch vụ khác Hộ chiếu nhanh Lệ phí cấp hộ chiếu từ ngày 01/7/2022 -Cập nhật mới

Lệ phí cấp hộ chiếu từ ngày 01/7/2022 -Cập nhật mới

Ngày 24/12/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trong đó, mức thu lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB được giảm 20% lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB theo Thông tư 25/2021/TT-BTC trong thời gian từ 01/01/2022 – 30/6/2022.

Kể từ ngày 01/7/2022, Thông tư 120/2021/TT-BTC đã hết hiệu lực nên mức thu lệ phí cấp hộ chiếu tiếp tục thực hiện theo Thông tư 25/2021/TT-BTC.

Làm Hộ chiếu nhanh

Lệ phí cấp hộ chiếu

(bao gồm hộ chiếu gắn chíp điện tử và hộ chiếu không gắn chíp điện tử):

 • Cấp mới: 200.000 đồng/lần cấp
 • Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất: 400.000 đồng/lần cấp
 • Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự: 100.000 đồng/lần cấp

Lệ phí cấp giấy thông hành

 • Giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào hoặc Việt Nam – Campuchia: 50.000 đồng/lần cấp
 • Giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc: 50.000 đồng/lần cấp
 • Giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cấp cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc: 5.000 đồng/lần cấp
 • Giấy thông hành xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam sang công tác, du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam: 50.000 đồng/lần cấp

Lệ phí cấp giấy phép xuất cảnh:

 • Cấp giấy phép xuất cảnh: 200.000 đồng/lần cấp
 • Cấp công hàm xin thị thực: 10.000 đồng/lần cấp
 • Cấp thẻ ABTC lần đầu: 1.200.000 đồng/lần cấp
 • Cấp lại thẻ ABTC: 1.000.000 đồng/lần cấp
 • Lệ phí cấp tem AB: 50.000 đồng/lần cấp

Trên đây là những thông tin pháp lý được cập nhật mới nhất về Lệ phí hộ chiếu từ 01/7/2022.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.