Dịch vụ khác

Gồm dịch vụ khám sức khỏe, lý lịch tư pháp, đối giấy phép lái xe, hợp pháp hóa lãnh sự cho người nước ngoài; làm giấy phép lái xe quốc tế, lý lịch tư pháp, tư vấn làm hộ chiếu nhanh cho người Việt Nam…

Scroll to Top