Home Dịch vụ khác

Dịch vụ khác

Gồm dịch vụ khám sức khỏe, lý lịch tư pháp, đối giấy phép lái xe, hợp pháp hóa lãnh sự cho người nước ngoài; làm giấy phép lái xe quốc tế, lý lịch tư pháp, tư vấn làm hộ chiếu nhanh cho người Việt Nam…