Home Thông tin hữu ích Văn bản pháp luật Luật xuất nhập cảnh mới nhất

Luật xuất nhập cảnh mới nhất

Luật xuất nhập cảnh mới nhất đang được áp dụng hiện nay chính là Luật xuất nhập cảnh 2014 số 47/2014/QH13. Luật xuất nhập cảnh này quy định các nguyên tắc, điều kiện, trình tự, quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam. Và sau đây chúng ta cùng tìm hiểu sơ nét về các vấn đề của hoạt động xuất nhập cảnh được quy định trong Luật xuất nhập cảnh 2014 này nhé.

Luật xuất nhập cảnh mới nhất

Các vấn đề được quy định trong Luật xuất nhập cảnh mới nhất số 47/2014/QH13

Luật xuất nhập cảnh mới nhất được áp dụng đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam; cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có liên quan.
Các vấn đề được quy định trong Luật xuất nhập cảnh mới nhất số 47/2014/QH13 gồm:

+ Các nguyên tắc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú; các hành vi bị nghiêm cấm và việc thu hồi, huỷ bỏ giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

+ Giá trị sử dụng và hình thức của thị thực, ký hiệu thị thực, thời hạn thị thực và điều kiện cấp thị thực; các trường hợp được cấp thị thực rời, các trường hợp được miễn thị thực. Vấn đề đơn phương miễn thị thực và việc cấp thị thực.

+ Điều kiện nhập cảnh và các trường hợp chưa cho nhập cảnh Việt Nam

+ Điều kiện quá cảnh, khu vực quá cảnh

+ Điều kiện xuất cảnh, các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh, thời hạn tạm hoãn xuất cảnh và buộc xuất cảnh Việt Nam.

+ Chứng nhận tạm trú, thời hạn của thẻ tạm trú, các trường hợp được cấp thẻ tạm trú và thủ tục cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

+ Các trường hợp được xét cho thường trú, điều kiện được xét cho thường trú, hồ sơ cấp đổi/ cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

+ Quyền, nghĩa vụ của người nước ngoài; quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam.

+ Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Luật xuất nhập cảnh 2014 được áp dụng khi nào?

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam gồm 9 chương, 55 điều. Luật xuất nhập cảnh 2014 được ban hành ngày 16/06/2014 và có hiệu thực thi hành ngày 01/01/2015.

Xem Luật xuất nhập cảnh online

Các cơ quan có trách nhiệm trong việc quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài theo Luật xuất nhập cảnh 2014

Theo Luật xuất nhập cảnh 2014 thì các cơ quan có trách nhiệm trong việc quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam gồm:

+ Chính phủ

+ Bộ Công an

+ Bộ Ngoại giao

+ Bộ Quốc phòng

+ Cơ quan ngang bộ, chẳng hạn: Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng

+ Ủy ban nhân dân các cấp

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận

Việc ban hành Luật xuất nhập cảnh 2014 là nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ, rõ ràng, cụ thể người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam. Hiện nay đây là Luật xuất nhập cảnh mới nhất, được áp dụng hiện nay.

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.