Quy định làm Báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài 2021

Ngày 30/12/2020 vừa qua, Chình Phủ đã ban hành nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định người lao động nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định có quy định hướng dẫn việc làm báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam 2021, cụ thể:

Quy định làm Báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài

– Trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 của năm sau, người sử dụng lao động nước ngoài báo cáo 6 tháng đầu năm và hàng năm về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 07/PLI – nghị định 152/2020/NĐ-CP. Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

– Trước ngày 15 tháng 7 và ngày 15 tháng 01 của năm sau hoặc đột xuất theo yêu cầu, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn theo Mẫu số 08/PLI – nghị định 152/2020/NĐ-CP. Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm và hằng năm thực hiện theo quy định của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước./.

Xem thêm: Thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam 2021

Như vậy, việc báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài sẽ được tiến hành định kỳ và người sử dụng lao động phải khai mẫu báo cáo mới theo quy định- Mẫu số 07/PLI – nghị định 152/2020/NĐ-CP.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top