3 trường hợp sẽ được cấp lại giấy phép lao động trong năm 2021

Theo quy định mới được ban hành ngày 30/12/2020, 3 trường hợp cấp lại giấy phép lao động 2021 được quy định rõ và cụ thể tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP, cụ thể:

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động 2021 theo nghị định 152/2020/NĐ-CP

Thủ tục làm giấy phép lao động 2021

các trường hợp cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

1. Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất.

2. Giấy phép lao động còn thời hạn bị hỏng.

3. Thay đổi họ và lên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn.

Còn nghị định 11/2016/NĐ-CP thì quy định các trường hợp cấp lại giấy phép lao động như sau:

– Giấy phép lao động bị mất còn hạn

– Giấy phép lao động bị hỏng còn hạn

– Trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động

– Trường hợp Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày (hay giấy phép lao động sắp hết hạn – hay trường hợp gia hạn giấy phép lao động)

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top