Home Thông tin hữu ích Tin tức Quy định mới nhất về việc công nhận văn bằng nước ngoài

Quy định mới nhất về việc công nhận văn bằng nước ngoài

Ngày 15/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT. Nội dung thông tư quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài để sử dụng tại VN. Cụ thể như sau:

Phạm vi công nhận văn bằng nước ngoài

Công nhận văn bằng nước ngoài là việc công nhận trình độ học vấn của người học tại cơ sở sở giáo dục nước ngoài đã được cấp văn bằng theo hệ thống giáo dục nước ngoài. Dựa trên mức độ tương đương giữa văn bằng và khung trình độ đào tạo của Quốc gia Việt Nam để công nhận bằng cấp đó.

Phạm vi văn bằng nước ngoài được công nhận để sử dụng tại Việt Nam bao gồm: Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và các văn bản có trình độ tương đương.

Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT

Thẩm quyền công nhận văn bằng nước ngoài

Căn cứ theo Điều 6 Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT thì thẩm quyền công nhận văn bằng nước ngoài được quy định như sau:

  • Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền công nhận bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng khác có trình độ tương đương.
  • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Điều kiện công nhận văn bằng nước ngoài

Văn bằng nước ngoài được công nhận sử dụng tại Việt Nam khi chương trình giáo dục có thời gian học tập và nghiên cứu phù hợp với khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam. Đồng thời đáp ứng một trong hai điều kiện như sau:

  • Chương trình giáo dục được tổ chức kiểm định về chất lượng giáo dục tại nơi cơ sở giáo dục nước ngoài được đặt trụ sở kiểm định chất lượng tương ứng với hình thức đào tạo.
  • Cơ sở giáo dục nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước ngoài nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính cho phép đào tạo, cấp văn bằng hoặc đã được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính kiểm định chất lượng.

Văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động tại quốc gia khác nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính được công nhận khi cơ sở giáo dục đó đã được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của hai quốc gia cho phép mở phân hiệu, đào tạo hoặc phê duyệt việc hợp tác, liên kết đào tạo.

Văn bằng được cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp kết hợp trực tuyến được công nhận khi đáp ứng một trong hai điều kiện như sau:

  • Chương trình đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học lưu trú và học tập tại VN;
  • Chương trình đào tạo được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước ngoài nơi tổ chức đào tạo cấp phép khi người học lưu trú và học tập tại quốc gia đó.

Trình tự, thủ tục để công nhận văn bằng được quy định tại Điều 7 Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT. Người đề nghị công nhận văn bằng cung cấp đầy đủ các thông tin hướng dẫn tại Phụ lục I thông tư trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoặc sở Giáo dục và Đào tạo.

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.