Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Gia Lai

Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Gia Lai (Gia Lai Department of Labors, War Invalids and Social Affairs) là cơ quan giải quyết thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn của tỉnh. Sở là cơ quan quản lý nhà nước, chịu sự chỉ đạo về mặt chuyên môn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

sở lao động thương binh xã hội tỉnh gia lai

Giới thiệu về Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Gia Lai

Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về lĩnh vực: việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội) trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật

Nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động nước ngoài của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai thực hiện theo Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/7/2008 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên.
Trong việc quản lý nhà nước về lao động nước ngoài, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai có nhiệm vụ cấp, đổi, thu hồi giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai

Bạn có thể liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai qua địa chỉ: số 10 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, Gia Lai

– Email: sldtbxh@gialai.gov.vn

– Điện thoại: 0269.3824.462

– Fax: 0269.3828.316

– Website: http://sldtbxh.gialai.gov.vn/

Nếu bạn cần được tư vấn, hướng dẫn các thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam, cấp lại giấy phép lao động, hay xin giấy xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động thì bạn hãy liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai. Trường hợp bạn cần sử dụng dịch vụ làm giấy phép lao động để có kết quả nhanh chóng thì bạn hãy đến với công ty PNVT để được các chuyên gia của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top