Sở lao động thương binh xã hội Long An

Sở lao động thương binh xã hội Long An trong bài viết này chỉ nêu 2 phòng của Sở lao động Long An trong việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, cũng như việc thanh tra doanh nghiệp có lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Long An. Ngoài chức năng trên, sở lao động Long An còn quản lý tiền lương và tình hình sử dụng lao động nước ngoài tại Long An.

sở lao động thương binh xã hội long an
Giao diện website của sở lao động thương binh xã hội Long An

Địa chỉ của Sở lao động thương binh xã hội Long An

Sở lao động thương binh xã hội Long An có địa chỉ:

76 Nguyễn Huệ, Phường 1, TP. Tân Long, tỉnh Long An, Việt Nam

Điện thoại của sở lao động Long An: (072). 382 6214​

Email của Sở lao động Long An: sld@longan.gov.vn

Tên tiếng Anh của Sở lao động thương binh xã hội Long An là Department of Labors, Invalids and Social Affairs of Long An Province

Chức năng của Sở lao động thương binh xã hội Long An liên quan cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Long An

Nói đến việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Long An, có 2 bộ phận chính là Sở lao động Long An và Ban quản lý khu công nghiệp Long An, trong bài viết này chỉ nói đến Sở lao động Long An

Phòng thanh tra: có chức năng kiểm tra tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài, xem người nước ngoài có xin giấy phép lao động, doanh nghiệp có kê khai lương cho người nước ngoài, báo cáo tình hình sử dụng người nước ngoài tại doanh nghiệp…

Phòng lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội: có chức năng cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài khi đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép lao động, ngoài ra, phòng lao động còn đăng ký tình hình lao động nước ngoài, khai báo đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài khi làm việc tại Long An.

Hiện nay, việc thanh tra của các sở lao động tại Long An đang có xu hướng gia tăng vì vậy, các tổ chức, doanh nghiệp nên xem xét và làm đúng theo quy định của pháp luật là đăng ký xin giấy phép lao động cho người nước ngoài khi làm việc tại Long An, nếu không đăng ký, một khi thanh tra phát hiện thì người nước ngoài và cả người sử dụng lao động nước ngoài phải nộp phạt rất nặng, gấp 10-20 lần chi phí xin giấy phép lao động của PNVT. Và nặng hơn nữa là người nước ngoài không có giấy phép lao động có thể bị trục xuất khỏi Việt Nam. Xem thêm dịch vụ làm giấy phép lao động tại Long An.

Trên đây là nêu thông tin liên hệ của Sở lao động thương binh xã hội Long An trong công tác thanh tra và cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Trong quá trình xin giấy phép lao động, nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào, hãy goị ngay PNVT, PNVT sẽ có mặt và giải quyết thay cho bạn. Đừng để quá trễ khi bị thanh tra vì không có giấy phép lao động!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top