Sở Y tế TPHCM quy định Test Cov 4 – 5 lần | Công văn số 2505/SYT-NVY

Theo Công văn số 2505/SYT-NVY của Sở Y tế TPHCM thì Trung tâm y tế Thành phố Thủ Đức và quận, huyện cần phải phối hợp với các đơn vị tổ chức, quản lý cơ sở cách ly tập trung thực hiện nghiêm cách ly tập trung ít nhất 21 ngày liên tục kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiêp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-CoV-2. Đồng thời thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày đầu, ngày thứ 7, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung. Nếu người cách ly có tiếp xúc gần hoặc đi cùng phương tiện với ca bệnh COVID-19 thì thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày đầu, ngày thứ 5, ngày thứ 10, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung.

sở y tế tphcm quy định test cov 4 - 5 lần

  1. Trung tâm y tế Thành phố Thủ Đức và quận, huyện

Song song với 2 nội dung trên thì Trung tâm y tế Thành phố Thủ Đức và quận, huyện cần phải:

– Tổ chức việc bàn giao, theo dõi phương tiện đưa đón và tiêp nhận người hoàn thành cách ly tập trung vê nơi lưu trú theo quy định tại Công văn 425/CV- BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung và quy trình hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phô; đảm bảo quản lý chặt chẽ người hoàn thành cách ly tập trung khi về nơi lưu trú.

Lập hồ sơ người hoàn thành cách ly tập trung với đây đủ thông tin liên lạc, địa chỉ nơi vê lưu trú, phương án di chuyên, quyêt đinh hoặc giây xác nhận hoàn thành cách ly, kết quả xét nghiệm theo quy định, chuyển về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để chuyển đến các địa phương khác.

-Phối hợp chính quyên địa phương và đơn vị liên quan tiêp nhận người hoàn thành cách ly tập trung trở vê địa phương khi có đủ hô sơ bàn giao, tiêp tục quản lý, theo dồi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú 7 ngày tiêp theo sau khi kêt thúc cách ly tập trung; yêu câu người hoàn thành cách ly tập trung cam kêt thực hiện:

+ Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch và tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú.

+ Phải sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát việc thực hiện phòng chông dịch trong suôt thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú.

+ Phải thực hiện việc khai báo sức khỏe hàng ngày cho cán bộ y tế địa phương. Nêu có các dâu hiệu sôt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, ớn lạnh, mât vị giác báo ngay đến cơ sở y tế để được hướng dẫn quản lý kịp thời theo quy định.

+ Không được ra khởi nhà, nơi lưu trú; nếu bắt buộc phải ra khởi nhà, nơi lưu trú đế làm việc hoặc thực hiện các công việc cần thiết khác thì phải báo cho công an, y tê địa phương và thực hiện nghiêm khuyên cáo 5K (khâu trang – khoảng cách – không tập trung – khử khuẩn – khai báo y tế) của Bộ Y tế; không tụ tập, đến nơi đông người.

+ Trường hợp cân thiêt phải di chuyên tới địa phương khác thì cơ quan, đơn vị tiêp nhận hoặc bản thân phải báo trước cho Trung tâm Kiêm soát bệnh tật thành phố để thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố nơi đến tiếp tục quản lý, theo dõi sức khỏe theo quy định.

-Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 (tính từ ngày kêt thúc cách ly tập trung). Nêu kêt quả xét nghiệm dương tính, cách ly ngay tại cơ sở y tế theo quy định.

-Thường xuyên kiêm tra công tác thực hiện cách ly tập trung (tôi thiêu môi 7 ngày) trong thời gian cơ sở đang có người cách ly.

  1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố

-Phối hợp với các Trung tâm Kiêm soát bệnh tật tỉnh, thành phô tô chức bàn giao, tiêp nhận hô sơ người hoàn thành cách ly tập trung vê nơi lưu trú theo hướng dân; là đâu môi chuyên thông tin, hô sơ người hoàn thành cách ly tập trung cho các trung tâm y tê thành phô Thủ Đức và quận, huyện đê tiêp nhận quản lý, theo dõi tại nơi lưu trú.

-Triển khai tổ chức xét nghiệm kiểm tra SARS-CoV-2 cho người cách ly tập trung và trong thời gian theo dõi sau khi hoàn thành cách ly tập trung; chủ động điều phối mẫu bệnh phẩm đến các cơ sở xét nghiệm COVID-19 thuộc Thành phố để thực hiện kịp thời.

-Tăng cường kiểm tra các cơ sở cách ly tập trung, giám sát việc tuân thủ yêu cầu phòng chống dịch đối với người hoàn thành cách ly tập trung đang được quản lý, theo dõi tại nơi lưu trú trên địa bàn.

  1. Đề nghị ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và quận, huyện

-Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp ngành V tế tổ chức thực hiện cách ly tập trung và quản lý, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú sau khi kết thúc cách ly tập trung theo đúng quy định.

-Chỉ đạo rà soát cơ sở vật chât tại các khu cách ly tập trung đảm bảo việc giám sát chặt chẽ người được cách ly; các khu cách ly tập trung phải có đủ camera đê giám sát người được cách ly thực hiện các biện pháp phòng chông dịch COVID-19 theo quy định, các camera giám sát phải được hoạt động liên tục, kết nối với hệ thống giám sát do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định.

-Thường xuyên kiềm tra công tác thực hiện cách ly tập trung (tối thiểu mỗi 15 ngày) đối với cơ sở đang hoạt động.

-Yêu cầu bố trí bảng thông báo rõ tại các địa điêm cư trú, lưu trú của người đang được theo dõi sau cách ly tập trung đê hạn chê người không có phận sự lui tới, tiếp xúc.

-Chỉ đạo tăng cường hoạt động của các Tổ COVID-19 cộng đồng, huy động các lực lượng địa phương tham gia theo dõi, giám sát việc thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch đối với người kết thúc cách ly tập trung về nơi lưu trú. trên địa bàn.

-Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện cách ly tập trung, bàn giao sau kết thúc cách ly và quản lý sau cách ly tập trung tại nhà, nơi lưu trú.

Trong quá trình triên khai thực hiện, nêu gặp khó khăn vướng măc, đê nghị các đơn vị liên hệ Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) để xem xét.

Nguồn: trích từ công văn Sở Y tế (Số 2505/SYT-NVY ngày 06/5/2021)

TÌM HIỂU THÊM:

>>> Công điện 600/CĐ-BCĐ

>>> Công điện 597/CĐ-BCĐ

 

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top