Thủ tục đổi giấy phép lái xe quân sự sang giấy phép lái xe quốc tế

Quân nhân Việt Nam có giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp nếu muốn cấp đổi giấy phép lái xe quốc tế (hay đổi bằng lái xe quốc tế) thì phải làm thủ tục đổi giấy phép lái xe quân sự sang giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Thủ tục đổi giấy phép lái xe quân sự sang giấy phép lái xe quốc tế

Theo quy định tại điều 39 – Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe thì:

A) Thủ tục đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp như sau:

1. Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định

2. Bản sao Quyết định thôi phục vụ trong Quân đội thời hạn không quá 06 tháng tính từ ngày Thủ trưởng cấp trung đoàn ký trở lên hoặc quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, thời hạn không quá 6 tháng tính từ ngày cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp quốc phòng ký.

3. Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp đổi giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3.

4. Bản sao giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam).
Khi đến thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe, người lái xe phải chụp ảnh trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép lái xe và phải xuất trình bản chính các hồ sơ nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu.

Người lái xe lập 01 bộ hồ sơ, gửi trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.

Sau khi làm xong hồ sơ đổi giấy phép lái xe quân sự sang giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, cần tiếp tục làm hồ sơ đổi sang giấy phép lái xe quốc tế. Thủ tục đổi giấy phép lái xe quốc được quy định tại điều 8, Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 6/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế như sau:

B) Thủ tục cấp giấy phép lái xe quốc tế

Cá nhân nộp đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế. Khi nộp đơn phải xuất trình bản chính giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp, hộ chiếu, thẻ thường trú (đối với người nước ngoài) còn giá trị để kiểm tra, đối chiếu.

C) Trình tự cấp giấy phép lái xe quốc tế

– Cá nhân nộp đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.

– Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải thực hiện việc cấp giấy phép lái xe quốc tế cho cá nhân; trường hợp không cấp giấy phép lái xe quốc tế thì phải trả lời và nêu rõ lý do.

5/5 - (4 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top