Thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài chỉ trong 10 ngày

Thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là việc đầu tiên khi doanh nghiệp tiến hành xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (work permit in Vietnam), để làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Vậy khi nào cần nộp văn bản giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài? Trình tự thực hiện thủ tục và cơ quan nào giải quyết hồ sơ giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài? Trường hợp bạn chưa biết giải trình, muốn đảm bảo chắc chắn nhận được kết quả như mong đợi phải làm gì? Với hơn 11 năm kinh nghiệm làm giấy phép lao động, PNVT xin được chia sẻ các thông tin về vấn đề này.

thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài do doanh nghiệp/ tổ chức thực hiện. Bộ hồ sơ giải trình nhu cầu sẽ có văn bản giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam theo mẫu số 1 – thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội gửi đến cơ quan giải quyết thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Thủ tục giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài chỉ trong 9 ngày

Hướng dẫn xin công văn chấp nhận sử dụng người lao động nước ngoài

Thời điểm nộp văn bản giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Theo quy định mới nhất thì trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi văn bản báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân ủy quyền theo quy định

Trình tự thực hiện thủ tục giải trình sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài được thực hiện theo trình tự các bước sau đây:

* Bước 1: Người sử dụng lao động nước ngoài chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại cơ quan giải quyết thủ tục.

Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, người nộp hồ sơ sẽ nhận được biên nhận. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, người nộp hồ sơ sẽ nhận được phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ.

* Bước 2: Cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý và cấp văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài. Trường hợp không cấp thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Bước 3: Người nộp hồ sơ căn cứ ngày hẹn ghi trên biên nhận để đến cơ quan giải quyết hồ sơ nhận kết quả: văn bản chấp thuận cho người sử dụng lao động sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc.

Cơ quan giải quyết thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại TPHCM

Tuỳ theo từng trường hợp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM, hoặc Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM hay Ban Quản lý khu công nghệ cao TPHCM là cơ quan có thể hỗ trợ giải quyết thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Bạn hãy liên hệ với chuyên gia của PNVT chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về cơ quan giải quyết thủ tục.

Lưu ý khi giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Khi giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, bạn cần lưu ý:

1. Phải khai đúng mẫu giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài mới nhất;

2. Doanh nghiệp/ tổ chức phải có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài ở vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu.

3. Phải gửi văn bản đến đúng cơ quan giải quyết thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

4. Khi giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, tuỳ tình hình thực tế của doanh nghiệp tại từng thời điểm cụ thể mà giải trình lý do cho hợp lý và phù hợp. Việc khai mẫu hồ sơ cần phải nói rõ:

+ Lý do tại sao có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại đơn vị của mình.

+ Tại sao không sử dụng người lao động trong nước làm các vị trí, công việc mà dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài.

Song để văn bản giải trình mang tính thuyết phục, đảm bảo chắc chắn có kết quả công văn chấp thuận trong vòng 10 ngày thì bạn có thể liên hệ với chuyên gia của PNVT chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài cũng như thủ tục xin cấp mới/ cấp lại/ gia hạn/ xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top